U bouwt met ambitie aan de toekomst van uw bedrijf of organisatie. U wilt nieuwe kansen benutten. Maar die roepen ook nieuwe vragen en onzekerheden op. Verandering vergt veel van bestuurders en managers. Soms is aanvullende capaciteit of expertise van buitenaf nodig. In Twynstra Gudde Interim Management vindt u een professionele en deskundige partner. Gedegen en transparant.

Wij realiseren werkende oplossingen en nieuwe business solutions. Dat doen wij op basis van diepgaande kennis van uw sector en de markten waar u zich op richt, met interim management op topniveau. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Door onze kennis en kunde tijdens de uitvoering van opdrachten te delen, zorgen wij er voor dat u op eigen kracht verder kunt. Samen bereiken we substantiële en blijvende verbeteringen, gericht op continuïteit en vernieuwing.

Actueel

Blog

Cases

Sectoren

Zorg

zorg

Organisaties in de zorg moeten meer leveren met minder beschikbare middelen. U moet keuzes maken die vroeger niet bestonden. Hoe profileert u zich? Wat vraagt dat van behandelteams en van het management?

Overheid

overheid

De bedrijfsvoering binnen de overheid verandert snel. Taken in het sociale en het fysieke domein veranderen, dienstverlening wordt digitaal en maatschappelijke organisaties worden ondernemender. Met u geven wij vorm aan een andere overheid.

Onderwijs

onderwijs

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Hoe kunt u daaraan voldoen? Wij helpen onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het beter benutten van de mogelijkheden van ICT en het verhogen van het studierendement.

Woningcorporaties

woco

Woningcorporaties hebben te maken met nieuwe wet- en regelgeving en strenger overheidstoezicht. De mogelijkheid om te ondernemen is aan banden gelegd en de druk is groot. Wij helpen u de organisatie te vernieuwen en te versterken.

Zakelijke dienstverlening

industrie

In de zakelijke dienstverlening is niemand verzekerd van continuïteit. U moet snelle innovaties realiseren. Maar er is gebrek aan geschoold personeel. Wij brengen nieuwe ontwikkelingen op gang en helpen u bij herstel van groei, innovatie en versnelling van prestaties.

Expertises

ict2

ICT

U wilt nieuwe marktkansen benutten en tegemoetkomen aan nieuwe eisen die aan uw dienstverlening worden gesteld. ICT is daarbij nodig. Wij helpen ICT ‘in control’ te krijgen zodat het u werkelijk ondersteunt bij uw ambities: soepel, goed, snel en kosteneffectief.

finance

Financiën

Twynstra Gudde Interim Management biedt ondersteuning bij alle taken van een financieel directeur: financiële administratie, financial en business control en het zoeken van financiering voor het realiseren van de ambities van uw bedrijf of organisatie.

governance

Governance

Uw bedrijf of organisatie groeit, krimpt of fuseert met een ander. Een nieuwe startup wordt groot. Hoe zorgt u dat uw organisatie klaar is voor een volgende stap? Hoe organiseert u participatie, zeggenschap en verantwoordelijkheid? In tijden van groei of crisis komt het aan op leiderschap.

vastgoed

Vastgoed

Hoe werkt uw vastgoed? Draagt de waarde van woningen, kantoren, schoolgebouwen of ziekenhuizen bij aan de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie? Wij helpen méér uit uw vastgoed te halen.

ssc

Shared Services

Organisaties en bedrijven bereiken schaalvoordelen als zij zich focussen op kerntaken en niet-strategische bedrijfsprocessen samenbrengen in een shared service centrum (SSC). Het bespaart kosten en bevordert innovatie. Wij helpen bij de opzet van en samenwerking met een SSC.

Onze interim-managers

Netwerk

Wij hebben een netwerk met hooggekwalificeerde interim-managers met kennis en ervaring in uiteenlopende branches en sectoren. Allemaal mensen die hun vak verstaan. Zij staan voor u klaar om u te helpen problemen op te lossen of veranderingen in uw organisatie tot stand te brengen. Wij kennen de specifieke kwaliteiten van onze mensen en vinden daardoor altijd een interim-manager die past bij uw organisatie en de opgave waar u zich voor gesteld ziet.

Zelfstandige professionals

De interim-managers in ons netwerk zijn zelfstandige professionals en daardoor flexibel inzetbaar. We stellen als eis dat zij hun vak permanent bijhouden. Wij bieden daarvoor ook trainingen en scholing met certificeringsmogelijkheden aan. De kennis en ervaring die zij met opdrachten opdoen, wisselen zij uit met andere interim-managers. Daarmee houden zij elkaar scherp.

Samen

Onze interim-managers staan er nooit alleen voor. Zij hebben toegang tot alle knowhow van de adviesorganisatie van Twynstra Gudde. De interim-managers bouwen voort op ervaring, grijpen terug op een bewezen track-record van succesvol afgeronde opdrachten en komen daardoor samen met u tot oplossingen die leiden tot een blijvend resultaat.

Onze werkwijze

Diagnose stellen

Interim-management betekent een interventie in een bestaande situatie. Daarbinnen vullen wij aan wat nodig is. En om precies te weten wat nodig is, beginnen wij ieder traject met een diagnose: grondig en onbevangen.

Bewust veranderen

Hoe komt een gewenste verandering binnen uw organisatie tot stand? Onze interim-managers gaan naar de kern van de opgave en ontwerpen een interventieplan dat past bij het vraagstuk, de aard van uw organisatie en de voorkeuren van uw mensen.

Nieuw leiderschap

Onze interim-managers zijn van topniveau. Zij geven binnen uw organisatie leiding aan een vastgesteld interventieplan, brengen problemen tot een oplossing en boren daadwerkelijk nieuwe energie aan.

Contractvormen

Een klassiek contract

In een uur- of dagtarief worden de kosten van de interim-manager én de bijkomende bureaukosten opgenomen. Eenvoudig en overzichtelijk.

Maximum bedrag

Het is mogelijk een maximumbedrag per opdracht overeen te komen, ongeacht onze inzet. Dat biedt zekerheid bij een gelimiteerd budget.

Resultaatvergoedingen

Wij berekenen in de basis een lager tarief en spreken een extra vergoeding af als de opdracht op tijd en succesvol is afgerond. Zouden de resultaten niet conform de afspraken zijn, dan gaat de extra vergoeding er juist vanaf.

Project- en interim-contract

We bieden een projectovereenkomst voor het realiseren van resultaten en we leggen in een afzonderlijke overeenkomst de inzet van een interim-manager vast. Modern en transparant.

.

Team

Leon Bovée, managing partner

Leon Bovée

Directeur

Creëert samen met opdrachtgevers échte doorbraken in strategische opgaven. Zijn specialisme: nieuwe opportunities met ICT. Leon Bovée daagt uit en zoekt met nieuwe coalities nieuwe kansen. Jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke binnen grote maatschappelijke organisaties. Leon richt zich primair op onderwijs en de (financiële en zakelijke) dienstverlening.

Roel Geers, bestuursadviseur

Roel Geers

Partner

Ambitieus om opdrachtgevers te helpen met het bereiken van hun doelen. Roel Geers heeft veel bestuurlijke en operationele ervaring, vooral in het werkveld van de ICT. Roel heeft een scherp gevoel voor goede interventies, waarbij de menselijke maat leidend is. Hij heeft veel kennis uit eerdere projecten en weet die productief en breed toepasbaar te maken.

Stel een vraag

Paul Smits

Partner

Teamspeler met een voorliefde voor het leveren van de beste zorg aan patiënten. Paul heeft een uitgebreide ervaring als bestuurder en als adviseur in de zorg, vooral in (het herstructureren van) ziekenhuizen. Paul Smits is een scherpe analyticus en gedreven om nieuwe concepten en “lessons learned” in te brengen en toe te passen in de gezondheidzorg.

Peter de Regt, bestuursadviseur

Peter de Regt

Partner

Ervaren organisatieadviseur, managementtrainer en interim manager binnen talloze overheidsorganisaties. Peter de Regt concentreert zich op de overheid, in het bijzonder departementen en lokale overheden. Met zijn kennis en ervaring is Peter graag sparringpartner voor bestuurders en managers bij het oplossen van complexe management- en samenwerkingsvraagstukken.

null

Ton van de Ven

Partner

Ziet het als de uitdaging om de problemen en managementvraagstukken van zijn klanten opgelost te krijgen. Kan zich daartoe uitstekend verplaatsen in de ander. Brengt jarenlange ervaring als onderzoeker, consultant, (interim-)manager en bestuurder in. Kent de zorg als zijn broekzak. Ziet de talloze opgaven, maar weet ook waar de oplossingen liggen. Dilemma’s geven energie. Schakelen met opdrachtgevers, daar gaat het om.

null

Henry Wullink

Associate Partner

Een authentieke, duidelijke en besluitvaardig interim manager. Deze eigenschappen zijn onmisbaar in de verandertrajecten die hij met name de afgelopen 10 jaar heeft uitgevoerd. Vanuit zijn werkervaring is hij een meerwaarde in bestuurlijke omgevingen waar het nodige dient te gebeuren. Henry weet hoe het politiek-bestuurlijke krachtenveld werkt maar door zijn ondernemerschap blijft hij gefocust op het te bereiken resultaat.

Contact

Twynstra Gudde - Anders denken, gewoon doen

Twynstra Gudde Interim Management behoort al decennia tot de top van de interim managementbureaus. Wij komen tot échte oplossingen voor complexe vraagstukken, die standhouden en die door de opdrachtgever zelf kunnen worden gecontinueerd. TGIM werkt hiertoe nauw samen met interim professionals, die de top zijn in Nederland in hun vakgebied en met ons adviesbureau, Twynstra Gudde. Wij werken al jaren nauw samen met zowel de publieke sector als het bedrijfsleven.

shutterstock_415728751
Staat u al in ons bestand en wilt u uw CV of gegevens actualiseren, klik dan hier.

Erna Diekman: ‘Ik regel de zaken graag tot in de puntjes. Zo werk ik ook in de tuin: ik ben verwoed tuinliefhebber.’

Erna Diekman, Management assistente
Email edi@tg.nl

Sylvia van den Heuvel, Management assistente
E-mail svd@tg.nl

footer-people

  

rim

  • Stationsplein 1
  • 3818 LE Amersfoort
  • Postbus 907
  • 3800 AX Amersfoort