Jezelf opnieuw uitvinden wordt steeds gewoner

Jezelf opnieuw uitvinden wordt steeds gewoner

Door Peter de Regt, partner Twynstra Gudde Interim Management

Roger Federer is opnieuw de nummer 1 van de wereld. Sinds een paar weken mag de inmiddels 36-jarige proftennisser zich niet alleen voor de derde keer ‘beste ter wereld’ noemen, hij is ook de oudste op de eerste plaats van de wereldranglijst die er ooit geweest is. Niemand achtte hem hiertoe in staat, maar een blessuretijd in 2016 heeft de Zwitser gebruikt om zich opnieuw uit te vinden met een ongelooflijk succesvol 2017 tot gevolg. Zijn spel is veranderd, hij neemt de ballen sneller, is aanvallender en heeft ook zijn materiaal aangepast. Support van zijn manager en vrouw Mirka en een mentale veerkracht maken het succesverhaal compleet.

De vraag is of wij onszelf ook niet met enige regelmaat opnieuw moeten uitvinden in onze steeds langer durende loopbanen met steeds snellere veranderingen. Als blijkt dat de standaard aanpak die je altijd hebt gehanteerd en waarmee je altijd succes had plots niet meer werkt in bepaalde situaties. Je repertoire aan interventies blijkt te beperkt, maar gelukkig kun je altijd nog de schuld aan de opdrachtgever of de context geven, zodat je weer op de oude voet door kan. Maar het probleem is niet de opdrachtgever of de context, maar het denkpatroon waarin je vast zit en waarop je maar weinig goede feedback krijgt of toelaat. Zo is de babyboom generatie, ondanks de rebellie eind jaren ’60, sterk opgevoed met hiërarchische en controle-denkpatronen.

Dat die hiërarchische organisaties niet erg adaptief zijn, weten we. We kunnen nog net de slag maken naar ‘keten denken’, maar dat is het dan ook wel. Dat de organisatie van de toekomst veel meer een doelgroepen-community vormt, er nauwelijks management meer is en datagedrevenheid de norm is, is voor de oudere bestuurders nauwelijks voor te stellen. Er zitten ook niet veel millennials in de directiekamers.

Millennials, daar stond een prachtig stuk over in de Volkskrant van 3 maart jl. Schrijver en journalist Frank Westerman (53) betrapt zich er steeds meer op dat hij meedoet met ‘oude mannenpraat’ bij het beoordelen van de nieuwe generatie journalisten. Een wake-up call, zoals hij het zegt: ‘niet de generatie na mij, maar mijn oude opvatting is lui en gemakzuchtig’.

De jonge generatie kijkt met een zekere naïviteit maar ook met oorspronkelijkheid naar de wereld. Het gebrek aan kennis heeft een keerzijde, een frisse blik. De onwetendheid voedt de verwondering en creativiteit. Westerman is zich steeds meer gaan omringen met millennials die hem scherp houden en vragen: waarom doe je dit zo? Het is een bewuste verandering om ‘zich op zoveel mogelijk fronten los te maken van vaste patronen’. Hij wil geen oude wijn in nieuwe zakken, maar nieuwe wijn in nieuwe zakken en dwingt zich steeds te blijven kijken of alles nieuw is. Tot slot zegt hij ook, dat hij niet bang is om oud te worden, maar wel om ‘oud te denken’. Code Geel genoemd.

Naar mijn mening een mooi voorbeeld van jezelf opnieuw uitvinden. En net zoals elk innovatieproces gaat dat gepaard met frustratie, mislukking en pijn en succes is allerminst  gegarandeerd. Dus als je het vermijden van een nederlaag belangrijker vindt dan het bereiken van een overwinning, moet je alles bij het oude laten en in de oude denkgroef voortgaan. Je haalt misschien net je pensioen.

Twynstra Gudde Interim Management is dan wel uitgeroepen tot beste interim management bureau van 2017, wij zijn ons er terdege van bewust dat ook wij ons voortdurend moeten vernieuwen, heruitvinden zelfs. De vragen van 2025 zijn namelijk geheid anders dan die van 2018. We hebben dit veranderproces in gang gezet. Het is een zoektocht en we kunnen het niet alleen. Daarom gaan we met groepen opdrachtgevers om tafel om ons te laten ondersteunen op de weg naar de nieuwe werkelijkheid. Je heruitvinden lukt alleen met kritische, naïeve en out of the box denkende mensen, die je best ‘au’ mogen doen. Zelf moet je lef hebben om uit je comfortzone te durven stappen en frustratie en pijn niet schuwen.

Twynstra Gudde Interim Management verruimt haar aanbod

Tijdens een drukbezochte social event op 8 februari met haar interim-managers heeft Leon Bovée kenbaar gemaakt dat Twynstra Gudde Interim Management haar aanbod verruimt. Bovée: “De snelle veranderingen waarmee onze opdrachtgevers worden geconfronteerd vroegen om tot het aanscherpen van de koers. We richten ons nog meer op het samen met opdrachtgevers oplossen van complexe vraagstukken. TGIM doet dit niet alleen door de inzet en begeleiding van interim-managers, maar sinds kort ook met boardroom consultancy en door executive search. Op deze wijze kunnen we opdrachtgevers nog beter ondersteunen, zodat zij op uiteindelijk op eigen benen met een nieuw perspectief verder gaan.“.

Twynstra Gudde Interim Management kiest hier niet voor de gemakkelijke weg, maar is ook in gesprek met haar opdrachtgevers, om van hen te horen hoe deze nieuwe diensten het beste kunnen worden ingezet om tot echte, duurzame managementoplossingen te komen.

De reden voor de aanscherping van de koers is deels gelegen in het feit dat Twynstra Gudde Interim Management onlangs is uitgeroepen tot het beste interim management bureau van Nederland. Deze waardering gebruikt TGIM om te kijken hoe ze haar opdrachtgevers nog beter van dienst kan zijn.

KNSB, zoekt een Directeur-Bestuurder

De KNSB, zoekt een Directeur-Bestuurder. Bestuurder pur sang, die met beide benen in de uitvoering wil staan, een groot hart heeft voor de vrijwilliger en inspirerend kan verbinden.

Organisatie

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond (KNSB) bestaat al ruim 130 jaar en is een eigentijdse en succesvolle sportbond, die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.

https://www.youtube.com/embed/1aMsVxncvkw
Deze film laat zien waar de KNSB voor staat.

Sinds najaar 2016 is de besturing van de bond vormgegeven langs de as Ledenraad – Raad van Toezicht – Directeur-Bestuurder. Afgelopen jaar is met succes gewerkt aan de professionalisering van dit bestuursmodel. Op deze basis zijn de eerste stappen gezet op weg naar een gezonde toekomst voor het schaatsen in Nederland en dat was hard nodig. Hoewel er dit seizoen weer zwarte cijfers geschreven worden, zijn er nog indringende maatregelen nodig, die de continuïteit van de KNSB voor de komende jaren moeten borgen. Samen met alle stakeholders de feiten onder ogen zien en in gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan oplossingen is daarbij de rode draad.

Directeur-Bestuurder

De Directeur-Bestuurder initieert en geeft uitvoering aan het beleid. Voor de komende jaren is het neerzetten van een toekomstbestendige en financiële gezonde KNSB-organisatie de prioriteit. Hij/zij bouwt daarbij door op het fundament, dat in de afgelopen periode is gelegd.

De Directeur-Bestuurder werkt samen met de Technisch Directeur en het Management Team en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hij/zij is verantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Hij/zij beschikt over de competenties en expertise om in een vereniging te kunnen werken; de verenigingsstructuur in al haar vormen en de vrijwilligersorganisatie staan hierin centraal en is een bestuurder pur sang, met gevoel voor top-, wedstrijd- en breedtesport.

Van de Directeur-Bestuurder wordt verwacht dat hij een inspirerende leider is, die deels zelf initiatief en verantwoordelijkheid neemt, maar ook de kwaliteiten van de andere geledingen binnen de KNSB herkent en deze benut bij de beleidsvorming en uitvoering. Hij/zij is manager van het bondskantoor, bestuurder voor de OR, een goede coach voor de medewerkers, stimuleert, geeft verantwoordelijkheid en laat mensen groeien. Staat tussen, maar ook achter de medewerkers. Heeft zijn/haar sporen verdiend als eindverantwoordelijke.

De Directeur-Bestuurder is een belangenbehartiger in het brede en complexe stakeholderveld van de KNSB: met verenigingen, gewesten, schaatsbanen, merkenteams en de verschillende secties: kunstrijden, shorttrack, inlineskaten, langebaan, marathon en schoonrijden. Houdt vast aan de uitgezette koers waar het moet, maar beschikt over de souplesse om vaardig nieuwe accenten te leggen.

De Directeur-Bestuurder is communicatief vaardig, kan schakelen tussen (hoog) departementaal niveau, topsporters, medewerkers bondsbureau en de vele vrijwilligers. Hij/zij zal samen met de ook nieuw te benoemen Technisch Directeur het gezicht van de KNSB zijn.
Een vertrouwenwekkend woordvoerder met ervaring in de buitenwacht (media, publiek, stakeholders). Marketeer/commercieel gezicht, voor wie het denken in businessconcepten met waardeontwikkeling gangbaar is.

Profiel

WO werk- en denkniveau.  Aantoonbare ervaring als directeur/manager in een eindverantwoordelijke functie, waaronder gewerkt hebben met een vrijwilligersorganisatie een pre is. Aantoonbare ervaring met een bestuurlijk-politiek krachtenveld, waarbinnen hij met gezag opereert en affiniteit met top-, wedstrijd- en breedtesport.

Kennis en vaardigheden

Heeft het vermogen zich het werkveld van de KNSB snel eigen te maken. Coördineert en geeft leiding aan professionals en weet de vele vrijwilligers te enthousiasmeren. Denkt strategisch, handelt beleidsmatig en heeft kennis van en ervaring met financiële processen binnen een organisatie.

Is commercieel vaardig, heeft scherp oog voor nieuwe kansen, prikt zeepbellen snel door en voegt concrete waarde toe voor de KNSB.

Is ondernemend en heeft ervaring met veranderingsprocessen.

Competenties

  • Stevige persoonlijkheid, die niet vanuit macht, maar met gezag de dialoog zoekt.
  • Beschikt over verbindende kwaliteiten en een daarbij passende werkstijl, zoekt altijd naar draagvlak, luistert goed naar anderen en wil zich dienend opstellen.
  • Leiderschap op basis van visie, ambitie en de consistente uitwerking daarvan in strategie en beleid.
  • Krijgt zaken voor elkaar, daadkrachtig, koersvast.
  • Goed implementatievermogen, coachend voor de professional.
  • Is integer, transparant, werkt met respect voor anderen en haalt het beste in hen naar boven.
  • Uitstekend netwerker binnen de KNSB en daarbuiten.
  • Heeft uitstekende financiële kennis van zaken, kan financiële processen snel doorgronden en is in staat op basis van de resultaten bij te sturen.

Procedure

Het contract met de huidige tijdelijke bestuurder loopt per 1 juli 2018 af. De procedure is erop gericht de selectie van de Directeur-Bestuurder voor 1 mei a.s. af te ronden. Daartoe zullen eerst, na mogelijk een voorgesprek met een van de leden van de Raad van Toezicht, gesprekken plaatsvinden met een breed samengestelde selectiecommissie, waarin naast leden van de Raad van Toezicht, ook de Ledenraad, de OR en het MT zitting hebben. De gesprekken zullen plaatsvinden bij Twynstra Gudde in Amersfoort, die het wervingsproces faciliteert. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op zaterdag 24 maart.  Een eventueel tweede gesprek met de Raad van Toezicht is gepland op woensdagavond 4 april. Daarna zal de Ondernemingsraad nog adviseren over de voorgenomen benoeming van de beoogde kandidaat. Een assessment en het inwinnen van referenties kan deel uit maken van de procedure.

KNSB biedt

De KNSB biedt in een uitdagende periode de mogelijkheid om meerdere jaren (minimaal 4 jaren) van echte betekenis te zijn voor een gezonde toekomst voor het schaatsen in Nederland.

Het gaat om een fulltime aanstelling, waarbij door de aard van de werkzaamheden een grote mate van flexibiliteit en inzet wenselijk is. De Directeur-Bestuurder is regelmatig ook paraat in de avonduren en weekenden. Het salaris is in overeenstemming met het gewicht van de functie, waarbij ook rekening wordt gehouden met het maatschappelijke karakter van de organisatie en kan maximaal € 120.000,– bedragen.

Reageren

Bent u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd dan verzoeken wij u te reageren via het onderstaande formulier. Reacties mogelijk tot uiterlijk 14 maart a.s.

Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer Piet Geurts, de huidige tijdelijk Directeur-Bestuurder (06-39439585) of de heer Pieter de Kroon, voorzitter Raad van Toezicht (06-12996778). Ook de begeleider van het wervingsproces, de heer Tom Geerdink is beschikbaar voor het geven van nadere toelichting (06-46086618).

[xyz-ihs snippet="formulier-Directeur-Bestuurder-knsb"]

Over carrière stappenplan en “teach back”

Blog door Paul Smits, partner Twynstra Gudde Interim Management

Vergeleken met decennia terug is jobhoppen tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Mensen zoeken steeds nieuwe uitdagingen op werkvlak, maar ook veel meer dan vroeger speelt de balans van werk en privé een rol. Werkveld en gezinsleven zijn in de loop van de tijd meer en meer met elkaar verstrengeld geraakt en bij een zoektocht naar een nieuwe baan hoort daar een andere manier van kennismaken bij.

Met regelmaat spreek ik mensen die een carrièretransitie richting een ander domein ambiëren. Ze zien het vaak te lichtjes. Iets als: ‘Ik zat bij de bank in het zorgsegment, dus het is een eitje om financial bij een zorginstelling te worden’. Nou nee dus. Zo werkt het niet. Opdrachtgevers willen mensen met ervaring binnen een vergelijkbare organisatie en niet een bankman die wat tegen de zorg heeft aan geschurkt. Je weet dan namelijk “geen bal” van de ziekenhuiswereld en de zorg in het algemeen.

Mijn advies? Als je echt een managementfunctie in de zorg ambieert, richt dan voor jezelf een proces in en maak een stappenplan. Een tijdplan met als basisvraag: hoe wil en kan ik waar komen? In mijn optiek is het bijzonder dat maar weinig mensen dat expliciet doen. Waarschijnlijk omdat ze denken dat ze er wel komen als ze her en der met kopstukken praten. Wat je wel moet doen, is proberen mee te lopen op plekken waar je graag zou willen werken.

In deze tijd is dat heel gebruikelijk, van jonge stagiairs tot carrière movers die het structureel aanpakken en nog-één-keer-iets-nieuws types van middelbare leeftijd. Het kan allemaal. Als je het goed organiseert tenminste. Regel niet alleen een gesprek, maar zorg dat je daadwerkelijk de dynamiek op de werkvloer kunt voelen en ruiken. Geen pluche en PowerPoint presentaties, maar for real ontdekken of de werkomgeving je aanspreekt en of de vraagstukken die er spelen uitdagend genoeg voor je zijn. Met andere woorden: kun je echt van je nieuwe job gaan houden? Wees eerlijk naar jezelf, alleen dan weet je of je de juiste keus maakt. Stel voor dat je aan het einde van de dag verteld wat je hebt gezien, of je het goed hebt begrepen en wat is je is opgevallen: “teach back”.

Voor diegene met je meeloopt kan dat ook interessant zijn. Vaak zie je dingen die de medewerkers van de organisatie niet meer zien. Ze zijn eraan gewend. Jouw vragen en opmerkingen kunnen aanleiding geven om er weer eens met een frisse blik naar te kijken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Bij Twynstra Gudde Interim Management hebben we nog veel meer slimme tips & trucs in huis voor carrière switchers. In 2018 hoort ook dát bij onze rol.

Oude mensen zijn nu eenmaal gauw tevreden

Door: Ton van Ven, partner TGIM

“Oude mensen zijn nu eenmaal gauw tevreden, zeker als ze weten of voelen dat ze afhankelijk zijn van de instelling. Klagen voelt als disloyaal. Dat doen de huidige bewoners niet snel”

Dit was de reactie van de medewerker van een zorginstelling voor ouderen die ik laatst sprak. Zij had verteld dat ze haar moeder niet graag als cliënt zag van in de instelling waar ze zelf werkte. Ik gaf aan dat haar instelling toch een heel net cijfer had met betrekking tot cliënttevredenheid. Toen volgde bovenstaande reactie.

De vraag is of de nieuwe cliënt er ook zo in zit. De burger is al jaren mondiger aan het worden, de consument is kritischer, zijn kennis is groter, de beschikbare informatie is beter en, last but not least, het zelfbewustzijn is veel sterker. De generatie ouderen die binnen enkele jaren zullen instromen in de ouderenzorg is na de oorlog geboren en is een andere dan de generatie die op dit moment veelal gebruik maakt van deze zorg. Deze nieuwe generatie ouderen weten veel meer wat ze willen, weten waar ze dat kunnen halen en zullen daar ook voor uitkomen. Zij zullen zich onafhankelijker opstellen, hebben vaak meer financiële mogelijkheden en zullen meer de rol van klant gaan aannemen. En zij zullen daarbij gesteund worden door hun mantelzorgers die zich ook kritischer zullen opstellen dan nu vaak het geval is. Zij zullen kijken naar sites als ZorgkaartNederland en zich aangesproken voelen als andere cliënten aanbevelingen doen.

Tevreden cliënten

De ouderenzorg kent goede scores met betrekking tot cliënttevredenheid. Afhankelijk waar je naar kijkt is de gemiddelde tevredenheid van cliënten in deze sector een dikke 8 (branchevereniging Actiz) of 7,7 (Zorgkaart Nederland). Om ook in de nabije toekomst tevreden cliënten te krijgen is het van belang om meer dan nu te weten wie je cliënten zijn, wat hen beweegt, waar ze vandaan komen, waarom ze gekozen hebben voor jouw instelling en wat ze verwachten. Hier ligt misschien wel de belangrijkste uitdaging van de moderne bestuurder.

Meer dan voorheen zal deze de eigen organisatie meenemen in deze nieuwe uitdagingen. Hij of zij zal leiding geven om zich als organisatie naar buiten te richten door op tal van manieren inzicht te krijgen in de markt, in de toekomstige klanten, klantengroepen en klantenwensen en die kennis meenemen naar binnen en vertalen in keuzes en een aanbod dat past bij de doelgroepen die zich aandienen en waar men zich op richt. Kwaliteit van zorg kan niet zonder de cliënt als mens als vertrekpunt te nemen. Voor de moderne cliënt zal deze kwaliteit van zorg een resultante zijn in hoeverre de instelling hem of haar als cliënt (of klant) ook echt zal kennen en hiernaar zal handelen.

Twynstra Gudde Interim Management beste interim managementbureau 2017

Twynstra Gudde Interim Management (TGIM) is het beste interim managementbureau van 2017. Dit blijkt uit het Management Team 1000 onderzoek. Opdrachtgevers bij Nederlandse organisaties is gevraagd bureaus te beoordelen waarmee ze de afgelopen 3 jaar hebben samengewerkt en om aan te geven welke bureaus ze zouden aanbevelen aan een vriend of collega. TGIM heeft in de categorie interim management op deze onderdelen het beste gescoord.

Volgens directeur Bovée levert TGIM meer dan het belooft. “Onze partners sparren bijvoorbeeld met opdrachtgevers over strategische uitdagingen of verbeterpunten. Ook brengen we graag bestuurders en andere managers met elkaar in contact, om over hun organisatie en sector te praten. We doen dit vanuit onze persoonlijke betrokkenheid. Onze eerste plaats in de MT-1000 ranking zien wij als een erkenning van deze aanpak door onze opdrachtgevers”.

Kennis van uw sector, hart voor de organisatie

Management Team doet jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van zakelijke dienstver-leners. Sinds dit jaar zijn de MT Finance (financiële diensten), MT Digital (digitale leveranciers) en MT100 (professionele dienstverleners) samengevoegd tot één onderzoek: MT1000. In totaal hebben 2.592 respondenten 1.942 verschillende bedrijven beoordeeld.

Lees meer op de site van MT1000

Loopt het onderwijs vast?

Door: Leon Bovée, directeur Twynstra Gudde Interim Management.

Het laatste TGIM social event van 2017 was een groot succes. Onderwijs-associé Max Merkx nam de vijftig aanwezige gasten mee in de actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs. ‘Dreigt het onderwijs vast te lopen?’, vroeg hij zich af. Het onderwijs staat namelijk voor grootse uitdagingen die onder andere vastliggen in de kabinetsplannen van Rutte III. Denk aan hogere studierendementen, flexibilisering van het curriculum en strengere eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit alles gepaard gaande met toenemende regeldruk. Merkx vroeg zich af of onderwijsprofessionals hierdoor nog wel met trots en toewijding hun werk kunnen doen. Of bestuurders nog wel zijn toegerust om plannen in daden om te zetten. ‘Deze vragen stellen we ons al jaren en iedereen maakt zich zorgen hierover’, aldus Merkx.

Zoals Thom de Graaf, voorzitter van de HBO Raad onlangs zei: ‘Wie resultaten verwacht, moet niet opleggen, maar stimuleren, faciliteren en vertrouwen schenken. Een les die iedere ouder leert, maar in Den Haag vaak wordt vergeten.’

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden toonde Max Merkx tijdens het TGIM social event op 21 november jl. dat niet alleen de toenemende regeldruk een feit is, maar ook dat die regeldruk niet vooral door de rijksoverheid wordt opgelegd, maar juist door de eigen instelling. De interne controleapparaten blijven groeien en groeien. Het lijkt er sterk op dat de regeldruk die aanvankelijk van buiten kwam, naar binnen is gehaald en daar alsmaar verder is uitgebouwd. ‘Bestuurders moeten veel vaker de simpele vraag stellen: kiezen we met wat we nu doen wel écht voor de leerling en de student?’, vroeg Merkx zich af. Als perspectief liet hij de aanwezigen het pamflet met zeven actiepunten van GGZ Nederland zien. Zijn boeiende betoog lokte stevige debatten over de mogelijkheden en (on)neembare barrières uit. De discussie ging door tot in het restaurant waar in de loop van de avond de geanimeerde bijeenkomst werd afgesloten. Een ding is zeker; het laatste woord over dit onderwerp is zeker nog niet gesproken.

Een centrale plaats voor het ‘waarom’

BLOG door: Ton van de Ven, partner Twynstra Gudde Interim Management

Onlangs las ik het boek Unboss van Lars Kolind. Sommigen zullen zeggen dat het een verzameling is van allerlei hedendaagse ideeën hoe organisaties anders in elkaar moeten zitten en moeten worden georganiseerd. Dat klopt deels, maar het is meer dan dat.

Al lezend herkende ik concepten en ideeën die ook terug te vinden zijn in andere theorieën. Ik zie overeenkomsten met name in opvattingen waarbij het ‘waarom’ een centrale plaats in neemt. Door de hectische wereld waarin we leven, is deze vraag misschien een beetje te veel naar de achtergrond verdwenen. En dat terwijl de vraag naar het waarom de meest essentiële vraag is die je kunt stellen. Het is niet voor niets de vraag die kinderen vanaf hun derde levensjaar eindeloos stellen.

Kernvraag

In veel organisaties is het waarom, of anders geformuleerd ‘waartoe zijn wij op aarde?’ niet meer leidend. Organisaties zijn vooral bezig met het behouden van hun continuïteit. In de profit sector betekent dit winst maken. In de non-profit is veel inspanning erop gericht om vooral aan alle systeemeisen te voldoen. Maar de kernvraag ‘wat is onze toegevoegde waarde aan de maatschappij?’ is vaak veel te weinig bekend en onvoldoende als richtsnoer gebruikt. Terwijl die toegevoegde waarde uiteindelijk natuurlijk wel de enige en ultieme toets is die bepaalt of je als organisatie ook op de lange termijn succesvol bent en mag blijven.

Niet gehecht

Dat dit gebeurt is overigens wel begrijpelijk. Een organisatie kan zeker de manager behoorlijk bezighouden. Dagelijkse uitdagingen helpen niet altijd om afstand te nemen en met helicopterview na te denken over waarom we doen wat we doen. Wat is de toegevoegde waarde die van ons wordt verwacht en maken we het ook echt waar? Zijn wij wel de geschikte partij voor de klus, kunnen anderen het misschien niet veel beter? Kort gezegd: onthechting is niet altijd even gemakkelijk als je er diep in zit.

Een goede interim manager kan dit vaak beter. Die is namelijk nog niet gehecht en moet dat ook niet worden. Wel heeft hij of zij die fundamentele nieuwsgierigheid om erachter te komen welke uitdagingen er moeten worden opgepakt en welke aanpak daarbij hoort. Door de externe positie is de interim manager vaak meer dan het zittende management in staat om de waaromvraag te stellen. Hij of zij is dé persoon die zich afvraagt welke bijdrage je als organisatie aan de maatschappij moet leveren en als maatstaf gebruiken bij de verbeteringen. Verbeteringen, die je als organisatie weer terugbrengen bij de bron: je plaats in de maatschappij. Geen organisatie is krachtiger dan een, die de maatschappij voorziet in een grote vraag en behoefte.

Viattence bestuurder doet boekje open

Twynstra Gudde Interim Management social event op 21 september 2017 ‘De ouderenzorg: voor welke keuzes je als bestuurder staat om goede zorg te verlenen.’

De Wet langdurige zorg (Wlz) veranderen in de Wet liefdevolle zorg. Dat is wat Viattence bestuurder Laurent de Vries zichzelf tot taak heeft gesteld. Viattence is specialist op het gebied van ouderenzorg op de Veluwe tussen Apeldoorn en Zwolle. Als gastspreker op het Twynstra Gudde Interim Management social event op 21 september jl. in Amersfoort hield De Vries een gloedvol betoog voor de interim managers. ‘We moeten samen zorgen vanuit de waarden aandacht, warmte, betrokkenheid en liefde.’

De uitgenodigde interim managers hadden van tevoren een artikel uit het Financieel Dagblad gekregen. Hierin houdt Kim Putters, de directeur van het SCP, een gloedvol betoog voor een hogere kwaliteit van leven in de ouderenzorg. ‘Met hetzelfde geld, maar met meer creativiteit. Door ruimte in de regelgeving te zoeken, meer lef van bestuurders en toezichthouders te verwachten, met meer aandacht voor sociale en psychologische aspecten van cliënten, moet het lukken om echt goede zorg voor ouderen te leveren’, zegt Putters in het FD. Hij haalt daar Viattence als voorbeeldinstelling aan.

Bestuurder met lef

Laurent de Vries weet dit tijdens het social event op een zeer persoonlijke en erg betrokken wijze toe te lichten. Hij spreekt over een ander paradigma. Viattence en een klein aantal instellingen hanteren dit paradigma en ontworstelen zich aan “het systeem”. Interessant, in het bijzonder voor de interim managers, is zijn grote persoonlijke commitment en hoe De Vries als bestuurder met dillema’s omgaat. Sprekend is bijvoorbeeld het feit dat hij het positieve bedrijfsresultaat van afgelopen jaar (€ 200.000,–) betreurt. Hij baalt omdat hij liever deze twee ton aan de zorg had besteed in plaats van de euro’s aan het eigen vermogen van de organisatie toe te voegen.

De Vries is een bestuurder met lef. Hij realiseert zich dat hij ook extra risico loopt. Bij een incident zou het namelijk zo maar kunnen gebeuren dat iedereen (met de nadruk op inspectie en/of pers) over hem heen valt. Juist omdat hij de grenzen opzoekt.

Hieronder in een overzicht hoe de Viattence bestuurder tegen de ouderenzorg aankijkt tegenover de visie van het gemiddelde, traditionele verpleeghuis. Al met al was het Twynstra Gudde Interim Management social event een bijzondere bijeenkomst, met veel interessante vragen en inbreng vanuit de zaal.


Lang leve de fouten ……. of toch niet?

BLOG door Peter de Regt, partner TGIM

Onlangs las ik het boek Agile managen van Mike Hoogveld. Een lezenswaardig boek met een flinke inleiding over aanpassen en aanpassingsvermogen. Met een paar leuke weetjes, zoals dat de uitdrukking survival of the fittest helemaal niet van Darwin is en dat de uitvinder van het belang van adaptiviteit pas tientallen jaren na zijn bezoek aan de Galapagos Eilanden (1835) zijn theorie durfde te ontvouwen in On the origin of species. Plus dat zijn evolutietheorie pas honderd jaar later algemeen werd geaccepteerd.

Wat mij in het boek van Hoogveld bijzonder intrigeerde was het hoofdstuk over falen en leren van fouten. Tegelijk verscheen er een uitgebreid artikel in de Volkskrant met de kop ‘Lang leve de mislukking’. In het artikel wordt gewag gemaakt van de lange weg die we nog te gaan hebben om te leren en te profiteren van fouten. Hoogveld stelt in zijn boek vast wat de grootste blokkades tegen adaptiviteit zijn: weerstand tegen verandering, gebrek aan interne samenwerking en angst om te falen.  Lastig, want door de snelle en complexe veranderingen in de markt, maatschappij en wetgeving is de termijn waarop plannen kunnen worden vastgesteld en ingevoerd, steeds korter. Dit vraagt van organisaties agility om zich snel aan te passen en nieuwe producten en diensten aan te bieden (of aan te passen). Hiervoor is een flexibele structuur nodig, maar ook een cultuur waarin feedback loops echt werken ofwel waar wordt geleerd van fouten.

Op allerlei wijzen werken profit en non-profitorganisaties aan flexibilisering van hun organisatie door het invoeren van zelfsturing of in de ‘agile wereld’ in het werken met squads, chapters en tribes. Maar zoals bij elke organisatieverandering is de cultuur het scharnierpunt waar het om draait. Die bepaalt of de structuur gaat werken of niet. Naast taakvolwassenheid van de medewerkers als belangrijke conditie voor zelfsturing, is ook een cultuur van ‘leren van fouten’ een belangrijke voorwaarde. Het is hierbij belangrijk om vooral in de voorfasen van een proces veel fouten te maken (dan wel te voorkomen), omdat die relatief goedkoop kunnen worden hersteld. De herstelkosten nemen in latere fasen exponentieel toe.

Zelf ben ik niet zo optimistisch dat wij in Nederland snel een cultuur bereiken waarin ‘fouten maken mag’. Zoals een bewindsman bij een nieuwjaarstoespraak na grote blunders van het departement zei: ‘fouten zijn om van te leren, maar dat betekent niet dat we nog meer fouten moeten maken om nog meer te leren’. En dit was nog een milde minister. Bekend zijn ontsporingen van organisaties en hele sectoren (HBO) waarna procedures en controles strak worden aangehaald. Met als gevolg dat een hele sector in een soms jarenlange kramp schiet. Geen ideaal klimaat voor het leren van fouten. Een organisatie die gericht is op het indekken tegen fouten, is niet agile en raakt steeds verder achterop.

Hoogveld haalt een onderzoek aan waarin slechts 34 procent van de Nederlandse bedrijven aangeeft dat falen te beschouwen is als een manier van leren (dit tegen 59 procent wereldwijd). Waarschijnlijk speelt onze calvinistische cultuur hierin een belangrijke rol.

Publieke organisaties hebben het nog lastiger doordat ze opereren in een control setting (gemeenteraad) en persbelangstelling (goed nieuws is geen nieuws). Toch zullen we de slag moeten maken naar ‘fouten maken kan en we leren daarvan’. Immers de angst voor het maken van fouten is een enorme belemmering voor creativiteit en vernieuwing en daarmee voor agility. Aanpassen betekent experimenteren en dus falen. Een goede manier om een leerklimaat te vormen waar fouten gemaakt mogen worden, is een vorm van gecontroleerd experimenteren en falen in te voeren. Risicoanalyses maken, oefenen, prototypes maken en experimenteren in lab-situaties (bijvoorbeeld gaming) dragen bij aan zo’n gecontroleerde manier van experimenteren en falen. Het spreekt voor zich dat het management of diegenen die speciale rollen vervullen bij zelfsturingsvormen of scrumteams zorgen voor voldoende rugdekking van de medewerkers naar de controlerende organen en pers. En ja, de manager met ‘positieve faalangst’ (hard werken om zich steeds weer te bewijzen, veeleisend en kritisch) heeft mogelijk zijn beste tijd gehad. Jammer, we hebben veel van deze ambitieuze managers geprofiteerd, maar tijden veranderen.