De KNSB, zoekt een Directeur-Bestuurder. Bestuurder pur sang, die met beide benen in de uitvoering wil staan, een groot hart heeft voor de vrijwilliger en inspirerend kan verbinden.

Organisatie

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijdersbond (KNSB) bestaat al ruim 130 jaar en is een eigentijdse en succesvolle sportbond, die zich actief inzet voor de verdere versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport in al haar facetten. Als nationaal overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan ontwikkelingen die in het belang zijn van de top-, wedstrijd- en breedtesport. Samenwerking met partners binnen en buiten de schaatssport is vanzelfsprekend, evenals een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.

https://www.youtube.com/embed/1aMsVxncvkw
Deze film laat zien waar de KNSB voor staat.

Sinds najaar 2016 is de besturing van de bond vormgegeven langs de as Ledenraad – Raad van Toezicht – Directeur-Bestuurder. Afgelopen jaar is met succes gewerkt aan de professionalisering van dit bestuursmodel. Op deze basis zijn de eerste stappen gezet op weg naar een gezonde toekomst voor het schaatsen in Nederland en dat was hard nodig. Hoewel er dit seizoen weer zwarte cijfers geschreven worden, zijn er nog indringende maatregelen nodig, die de continuĆÆteit van de KNSB voor de komende jaren moeten borgen. Samen met alle stakeholders de feiten onder ogen zien en in gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan oplossingen is daarbij de rode draad.

Directeur-Bestuurder

De Directeur-Bestuurder initieert en geeft uitvoering aan het beleid. Voor de komende jaren is het neerzetten van een toekomstbestendige en financiƫle gezonde KNSB-organisatie de prioriteit. Hij/zij bouwt daarbij door op het fundament, dat in de afgelopen periode is gelegd.

De Directeur-Bestuurder werkt samen met de Technisch Directeur en het Management Team en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hij/zij is verantwoordelijk voor externe vertegenwoordiging, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Hij/zij beschikt over de competenties en expertise om in een vereniging te kunnen werken; de verenigingsstructuur in al haar vormen en de vrijwilligersorganisatie staan hierin centraal en is een bestuurder pur sang, met gevoel voor top-, wedstrijd- en breedtesport.

Van de Directeur-Bestuurder wordt verwacht dat hij een inspirerende leider is, die deels zelf initiatief en verantwoordelijkheid neemt, maar ook de kwaliteiten van de andere geledingen binnen de KNSB herkent en deze benut bij de beleidsvorming en uitvoering. Hij/zij is manager van het bondskantoor, bestuurder voor de OR, een goede coach voor de medewerkers, stimuleert, geeft verantwoordelijkheid en laat mensen groeien. Staat tussen, maar ook achter de medewerkers. Heeft zijn/haar sporen verdiend als eindverantwoordelijke.

De Directeur-Bestuurder is een belangenbehartiger in het brede en complexe stakeholderveld van de KNSB: met verenigingen, gewesten, schaatsbanen, merkenteams en de verschillende secties: kunstrijden, shorttrack, inlineskaten, langebaan, marathon en schoonrijden. Houdt vast aan de uitgezette koers waar het moet, maar beschikt over de souplesse om vaardig nieuwe accenten te leggen.

De Directeur-Bestuurder is communicatief vaardig, kan schakelen tussen (hoog) departementaal niveau, topsporters, medewerkers bondsbureau en de vele vrijwilligers. Hij/zij zal samen met de ook nieuw te benoemen Technisch Directeur het gezicht van de KNSB zijn.
Een vertrouwenwekkend woordvoerder met ervaring in de buitenwacht (media, publiek, stakeholders). Marketeer/commercieel gezicht, voor wie het denken in businessconcepten met waardeontwikkeling gangbaar is.

Profiel

WO werk- en denkniveau. Ā Aantoonbare ervaring als directeur/manager in een eindverantwoordelijke functie, waaronder gewerkt hebben met een vrijwilligersorganisatie een pre is. Aantoonbare ervaring met een bestuurlijk-politiek krachtenveld, waarbinnen hij met gezag opereert en affiniteit met top-, wedstrijd- en breedtesport.

Kennis en vaardigheden

Heeft het vermogen zich het werkveld van de KNSB snel eigen te maken. Coƶrdineert en geeft leiding aan professionals en weet de vele vrijwilligers te enthousiasmeren. Denkt strategisch, handelt beleidsmatig en heeft kennis van en ervaring met financiƫle processen binnen een organisatie.

Is commercieel vaardig, heeft scherp oog voor nieuwe kansen, prikt zeepbellen snel door en voegt concrete waarde toe voor de KNSB.

Is ondernemend en heeft ervaring met veranderingsprocessen.

Competenties

  • Stevige persoonlijkheid, die niet vanuit macht, maar met gezag de dialoog zoekt.
  • Beschikt over verbindende kwaliteiten en een daarbij passende werkstijl, zoekt altijd naar draagvlak, luistert goed naar anderen en wil zich dienend opstellen.
  • Leiderschap op basis van visie, ambitie en de consistente uitwerking daarvan in strategie en beleid.
  • Krijgt zaken voor elkaar, daadkrachtig, koersvast.
  • Goed implementatievermogen, coachend voor de professional.
  • Is integer, transparant, werkt met respect voor anderen en haalt het beste in hen naar boven.
  • Uitstekend netwerker binnen de KNSB en daarbuiten.
  • Heeft uitstekende financiĆ«le kennis van zaken, kan financiĆ«le processen snel doorgronden en is in staat op basis van de resultaten bij te sturen.

Procedure

Het contract met de huidige tijdelijke bestuurder loopt per 1 juli 2018 af. De procedure is erop gericht de selectie van de Directeur-Bestuurder voor 1 mei a.s. af te ronden. Daartoe zullen eerst, na mogelijk een voorgesprek met een van de leden van de Raad van Toezicht, gesprekken plaatsvinden met een breed samengestelde selectiecommissie, waarin naast leden van de Raad van Toezicht, ook de Ledenraad, de OR en het MT zitting hebben. De gesprekken zullen plaatsvinden bij Twynstra Gudde in Amersfoort, die het wervingsproces faciliteert. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op zaterdag 24 maart. Ā Een eventueel tweede gesprek met de Raad van Toezicht is gepland op woensdagavond 4 april. Daarna zal de Ondernemingsraad nog adviseren over de voorgenomen benoeming van de beoogde kandidaat. Een assessment en het inwinnen van referenties kan deel uit maken van de procedure.

KNSB biedt

De KNSB biedt in een uitdagende periode de mogelijkheid om meerdere jaren (minimaal 4 jaren) van echte betekenis te zijn voor een gezonde toekomst voor het schaatsen in Nederland.

Het gaat om een fulltime aanstelling, waarbij door de aard van de werkzaamheden een grote mate van flexibiliteit en inzet wenselijk is. De Directeur-Bestuurder is regelmatig ook paraat in de avonduren en weekenden. Het salaris is in overeenstemming met het gewicht van de functie, waarbij ook rekening wordt gehouden met het maatschappelijke karakter van de organisatie en kan maximaal ā‚¬ 120.000,– bedragen.

Reageren

Bent u geĆÆnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd dan verzoeken wij u te reageren via het onderstaande formulier. Reacties mogelijk tot uiterlijk 14 maart a.s.

Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer Piet Geurts, de huidige tijdelijk Directeur-Bestuurder (06-39439585) of de heer Pieter de Kroon, voorzitter Raad van Toezicht (06-12996778). Ook de begeleider van het wervingsproces, de heer Tom Geerdink is beschikbaar voor het geven van nadere toelichting (06-46086618).