Vastgoed

Hoe werkt uw vastgoed? Draagt de waarde van woningen, kantoren, schoolgebouwen of ziekenhuizen bij aan de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie? Wij helpen méér uit uw vastgoed te halen.

Ontwikkelen van een vastgoedstrategie

Een goede vastgoedstrategie is volledig verweven met de strategie van uw bedrijf of organisatie. Twynstra Gudde Interim Management helpt u daarin de juiste keuze te maken en de gekozen strategie te implementeren.

Problemen met distressed vastgoed oplossen

Wat doet u met distressed vastgoed? De lening die erop rust is hoger dan de waarde. Huurders zijn vertrokken en er zijn geen nieuwe gebruikers en betalende huurders. Twynstra Gudde Interim Management kan u helpen deze problemen op te lossen.

Het rendement op uw vastgoed verhogen

De effectiviteit van uw vastgoedorganisatie bepaalt een deel van het rendement. Wij helpen u de organisatie zo in te richten, dat processen efficiënt verlopen en problemen in het vastgoed snel worden opgelost.

Chris van Lawick van Pabst

Bestuursadviseur

Spreken over vrouwelijk leiderschap vind ik even onzinnig als spreken over mannelijk leiderschap. Het gaat namelijk om leiderschap. Toch zijn de termen vrouwelijk en mannelijk onbedoeld toch uitermate zinnig. Het gaat dan over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. Animus & Anima of Yin & Yang zo je wilt.