Zorg

Organisaties in de zorg moeten meer leveren met minder beschikbare middelen. U moet keuzes maken die vroeger niet bestonden. Hoe profileert u zich? Wat vraagt dat van behandelteams en van het management?

Dreigende conflicten bezweren met een snel interventieteam

Conflicten binnen een ziekenhuis ondermijnen de kwaliteit van de zorgverlening. Met een snel interventieteam brengen we de oorzaak van een (dreigend) conflict boven tafel en zorgen we voor een oplossing. Tempo, maatwerk, kennis van zaken en ruime ervaring in de ziekenhuiswereld zijn ons handelsmerk.

Wij helpen bij verandering

Zorgverleners heroriënteren zich op de manier waarop zij hun werk doen. Taken en verantwoordelijkheden worden opnieuw verdeeld. Binnen behandelteams ontstaan soms samenwerkingsproblemen. Wij helpen die op te lossen.

Samenwerking tussen zorgverleners bevorderen

De veranderingen in het zorgdomein vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Maar dat impliceert keuzes in zorgaanbod en werkwijze. Voor welke keuzes staat u en hoe kunt u zich binnen een samenwerking profileren?

Het management aanvullen en versterken

De druk op organisaties is groot en er wordt veel verwacht van raden van bestuur en managementteams. Iedere positie is essentieel. Als er iemand wegvalt, moet er snel vervanging komen. Soms zijn ook aanvullende competenties nodig. Onze interim-managers kunnen uw teams versterken.

Stel een vraag

Paul Smits

Bestuursadviseur

Teamspeler met een voorliefde voor het leveren van de beste zorg aan patiënten. Paul heeft een uitgebreide ervaring als bestuurder en als adviseur in de zorg, vooral in (het herstructureren van) ziekenhuizen. Paul Smits is een scherpe analyticus en gedreven om nieuwe concepten en “lessons learned” in te brengen en toe te passen in de gezondheidzorg.