U bouwt met ambitie aan de toekomst van uw bedrijf of organisatie. U wilt nieuwe kansen benutten. Maar die roepen ook nieuwe vragen en onzekerheden op. Verandering vergt veel van bestuurders en managers. Soms is aanvullende capaciteit of expertise van buitenaf nodig. In Twynstra Gudde Interim Management vindt u een professionele en deskundige partner. Gedegen en transparant.

Wij realiseren werkende oplossingen en nieuwe business solutions. Dat doen wij op basis van diepgaande kennis van uw sector en de markten waar u zich op richt, met interim management op topniveau. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Door onze kennis en kunde tijdens de uitvoering van opdrachten te delen, zorgen wij er voor dat u op eigen kracht verder kunt. Samen bereiken we substantiële en blijvende verbeteringen, gericht op continuïteit en vernieuwing.

Actueel

Sectoren

Zorg

zorg

Organisaties in de zorg moeten meer leveren met minder beschikbare middelen. U moet keuzes maken die vroeger niet bestonden. Hoe profileert u zich? Wat vraagt dat van behandelteams en van het management?

Overheid

overheid

De bedrijfsvoering binnen de overheid verandert snel. Taken in het sociale en het fysieke domein veranderen, dienstverlening wordt digitaal en maatschappelijke organisaties worden ondernemender. Met u geven wij vorm aan een andere overheid.

Onderwijs

onderwijs

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Hoe kunt u daaraan voldoen? Wij helpen onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het beter benutten van de mogelijkheden van ICT en het verhogen van het studierendement.

Woningcorporaties

woco

Woningcorporaties hebben te maken met nieuwe wet- en regelgeving en strenger overheidstoezicht. De mogelijkheid om te ondernemen is aan banden gelegd en de druk is groot. Wij helpen u de organisatie te vernieuwen en te versterken.

Zakelijke dienstverlening

industrie

In de zakelijke dienstverlening is niemand verzekerd van continuïteit. U moet snelle innovaties realiseren. Maar er is gebrek aan geschoold personeel. Wij brengen nieuwe ontwikkelingen op gang en helpen u bij herstel van groei, innovatie en versnelling van prestaties.

Expertises

ict2

ICT

U wilt nieuwe marktkansen benutten en tegemoetkomen aan nieuwe eisen die aan uw dienstverlening worden gesteld. ICT is daarbij nodig. Wij helpen ICT ‘in control’ te krijgen zodat het u werkelijk ondersteunt bij uw ambities: soepel, goed, snel en kosteneffectief.

finance

Financiën

Twynstra Gudde Interim Management biedt ondersteuning bij alle taken van een financieel directeur: financiële administratie, financial en business control en het zoeken van financiering voor het realiseren van de ambities van uw bedrijf of organisatie.

governance

Governance

Uw bedrijf of organisatie groeit, krimpt of fuseert met een ander. Een nieuwe startup wordt groot. Hoe zorgt u dat uw organisatie klaar is voor een volgende stap? Hoe organiseert u participatie, zeggenschap en verantwoordelijkheid? In tijden van groei of crisis komt het aan op leiderschap.

vastgoed

Vastgoed

Hoe werkt uw vastgoed? Draagt de waarde van woningen, kantoren, schoolgebouwen of ziekenhuizen bij aan de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie? Wij helpen méér uit uw vastgoed te halen.

ssc

Shared Services

Organisaties en bedrijven bereiken schaalvoordelen als zij zich focussen op kerntaken en niet-strategische bedrijfsprocessen samenbrengen in een shared service centrum (SSC). Het bespaart kosten en bevordert innovatie. Wij helpen bij de opzet van en samenwerking met een SSC.

executive-search

Executive Search

Onze interim-managers

Netwerk

Wij hebben een netwerk met hooggekwalificeerde interim-managers met kennis en ervaring in uiteenlopende branches en sectoren. Allemaal mensen die hun vak verstaan. Zij staan voor u klaar om u te helpen problemen op te lossen of veranderingen in uw organisatie tot stand te brengen. Wij kennen de specifieke kwaliteiten van onze mensen en vinden daardoor altijd een interim-manager die past bij uw organisatie en de opgave waar u zich voor gesteld ziet.

Zelfstandige professionals

De interim-managers in ons netwerk zijn zelfstandige professionals en daardoor flexibel inzetbaar. We stellen als eis dat zij hun vak permanent bijhouden. Wij bieden daarvoor ook trainingen en scholing met certificeringsmogelijkheden aan. De kennis en ervaring die zij met opdrachten opdoen, wisselen zij uit met andere interim-managers. Daarmee houden zij elkaar scherp.

Samen

Onze interim-managers staan er nooit alleen voor. Zij hebben toegang tot alle knowhow van de adviesorganisatie van Twynstra Gudde. De interim-managers bouwen voort op ervaring, grijpen terug op een bewezen track-record van succesvol afgeronde opdrachten en komen daardoor samen met u tot oplossingen die leiden tot een blijvend resultaat.

Onze werkwijze

Diagnose stellen

Interim-management betekent een interventie in een bestaande situatie. Daarbinnen vullen wij aan wat nodig is. En om precies te weten wat nodig is, beginnen wij ieder traject met een diagnose: grondig en onbevangen.

Bewust veranderen

Hoe komt een gewenste verandering binnen uw organisatie tot stand? Onze interim-managers gaan naar de kern van de opgave en ontwerpen een interventieplan dat past bij het vraagstuk, de aard van uw organisatie en de voorkeuren van uw mensen.

Nieuw leiderschap

Onze interim-managers zijn van topniveau. Zij geven binnen uw organisatie leiding aan een vastgesteld interventieplan, brengen problemen tot een oplossing en boren daadwerkelijk nieuwe energie aan.

Contractvormen

Een klassiek contract

In een uur- of dagtarief worden de kosten van de interim-manager én de bijkomende bureaukosten opgenomen. Eenvoudig en overzichtelijk.

Maximum bedrag

Het is mogelijk een maximumbedrag per opdracht overeen te komen, ongeacht onze inzet. Dat biedt zekerheid bij een gelimiteerd budget.

Resultaatvergoedingen

Wij berekenen in de basis een lager tarief en spreken een extra vergoeding af als de opdracht op tijd en succesvol is afgerond. Zouden de resultaten niet conform de afspraken zijn, dan gaat de extra vergoeding er juist vanaf.

Project- en interim-contract

We bieden een projectovereenkomst voor het realiseren van resultaten en we leggen in een afzonderlijke overeenkomst de inzet van een interim-manager vast. Modern en transparant.

.

Team

Eén ding telt: een tevreden klant

Twynstra Gudde Interim Management (TGIM) bestaat uit een gedreven groep partners, interim-managers en adviseurs. Elk van ons deelt graag zijn of haar expertise met organisaties die worstelen met managementkwesties. We hebben vrijwel allemaal ruime bestuurlijke ervaring en willen ons brede scala aan kennis inzetten om Nederland een beetje beter en mooier te maken. We weten waar we echt goed in zijn en richten ons daarom vooral op sectoren waar we veel affiniteit mee hebben. Branches waar we de meeste meerwaarde kunnen bieden, want uiteindelijk gaat het ons maar om één ding. Een tevreden klant.

De beste oplossing

Onze expertise ligt met name op het terrein van onderwijs, overheid en gezondheidszorg. We hebben onze deskundigheid op zo’n kwalitatief hoog niveau gebracht door vooral heel goed naar onze klanten te luisteren. Wij worden blij van een match tussen opdrachtgever en de uiterst zorgvuldig gekozen Twijnstra Gudde interim-manager. Maar de kers op de taart is een uitkomst waarbij de organisatie met een tevreden gevoel de interim-manager aan het eind van de opdracht uitzwaait. Dat de organisatie weer op stevige eigen benen verder kan, zonder afhankelijk  van ons te zijn.

Waar we echt goed in zijn bij TGIM? Een organisatie die worstelt met een ingewikkelde interne problematiek naar de beste oplossing begeleiden.

null

Beata Neerhoff

Directeur

Professional met passie voor het onderwijs. Zoekt zij aan zij met haar klanten naar realiseerbare oplossingen voor complexe vraagstukken. Laat hierbij visie en uitvoering hand in hand gaan. Heeft ruime ervaring als interim-manager en programmamanager voor grootschalige herontwerp- en verandervraagstukken in. Beata weet wat er speelt, kent de complexiteit én de kansen en brengt die binnen bereik van haar klanten.

Leon Bovée, managing partner

Leon Bovée

Partner

Creëert samen met opdrachtgevers échte doorbraken in strategische opgaven. Zijn specialisme: nieuwe opportunities met ICT. Leon Bovée daagt uit en zoekt met nieuwe coalities nieuwe kansen. Jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke binnen grote maatschappelijke organisaties. Leon richt zich primair op onderwijs en de (financiële en zakelijke) dienstverlening.

Peter de Regt, bestuursadviseur

Peter de Regt

Partner

Ervaren organisatieadviseur, managementtrainer en interim manager binnen talloze overheidsorganisaties. Peter de Regt concentreert zich op de overheid, in het bijzonder departementen en lokale overheden. Met zijn kennis en ervaring is Peter graag sparringpartner voor bestuurders en managers bij het oplossen van complexe management- en samenwerkingsvraagstukken.

Stel een vraag

Paul Smits

Partner

Teamspeler met een voorliefde voor het leveren van de beste zorg aan patiënten. Paul heeft een uitgebreide ervaring als bestuurder en als adviseur in de zorg, vooral in (het herstructureren van) ziekenhuizen. Paul Smits is een scherpe analyticus en gedreven om nieuwe concepten en “lessons learned” in te brengen en toe te passen in de gezondheidzorg.

null

Dick Webbink

Associate Partner Executive Search

Dick Webbink is een adviseur met ruim 25 jaar ervaring in werving en selectie, waarvan de laatste 10 tot 15 jaar op strategisch niveau. Vanuit zijn passie voor het publieke domein richt hij zijn activiteiten vooral op maatschappelijke organisaties en overheden. Daarnaast hebben de ontwikkelingen rondom governance en toezicht zijn speciale aandacht. Binnen TGIM/TGES houdt hij zich vooral bezig met executive search voor bestuur, directie en toezicht. Zijn motto is: “goed toezicht leidt tot goed bestuur, en daarmee tot een betere samenleving”.

Roel Geers, bestuursadviseur

Roel Geers

Partner

Ambitieus om opdrachtgevers te helpen met het bereiken van hun doelen. Roel Geers heeft veel bestuurlijke en operationele ervaring, vooral in het werkveld van de ICT. Roel heeft een scherp gevoel voor goede interventies, waarbij de menselijke maat leidend is. Hij heeft veel kennis uit eerdere projecten en weet die productief en breed toepasbaar te maken.

Contact

Twynstra Gudde - Anders denken, gewoon doen

Twynstra Gudde Interim Management behoort al decennia tot de top van de interim managementbureaus. Wij komen tot échte oplossingen voor complexe vraagstukken, die standhouden en die door de opdrachtgever zelf kunnen worden gecontinueerd. TGIM werkt hiertoe nauw samen met interim professionals, die de top zijn in Nederland in hun vakgebied en met ons adviesbureau, Twynstra Gudde. Wij werken al jaren nauw samen met zowel de publieke sector als het bedrijfsleven.

shutterstock_415728751
Staat u al in ons bestand en wilt u uw cv of gegevens actualiseren, klik dan hier.

Erna Diekman
Management assistente
E-mail edi@tg.nl

Sylvia van den Heuvel
Management assistente
E-mail svd@tg.nl

footer-people


rim

  • Van Asch van Wijckstraat 55-H
  • 3811 LP Amersfoort
  • Postbus 907
  • 3800 AX Amersfoort