Lid Raad van Toezicht (profiel algemeen/bestuurlijk) (inschrijving gesloten)

Primair Huisartsenposten zoekt een Lid Raad van Toezicht (profiel algemeen/bestuurlijk). De hoofdtaak van Primair is het leveren van spoedeisende huisartsenzorg. Het is noodzakelijk dat organisaties proactief inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals in de eerstelijn de vorming van zorgregio’s. De versteviging van het contact tussen de huisartsen en de andere zorgverleners in de eerstelijn, als gevolg van deze regiovorming, vraagt om kennis en ervaring van het totale zorgnetwerk waarin de huisarts de spil vormt.

Twynstra Gudde Interim Management: ook voor executive search en boardroom consultancy

Twynstra Gudde Interim Management: ook voor executive search en boardroom consultancy

U bouwt met ambitie aan de toekomst van uw bedrijf of organisatie. U wilt nieuwe kansen benutten. Maar die roepen ook nieuwe vragen en onzekerheden op. Verandering vergt veel van bestuurders en managers. Soms is aanvullende capaciteit of expertise van buitenaf nodig. In Twynstra Gudde Interim Management vindt u een professionele en deskundige partner.

Wij zijn er goed in om samen met de opdrachtgever complexe vraagstukken gedegen en transparant op te lossen. Niet alleen door het leveren van interim-, project- of programmamanagement, maar de mensen bij TGIM voelen zich net zo goed thuis op het gebied van executive search, boardroom consultancy en carrièregesprekken. Wij zorgen voor oplossingen die in de praktijk daadwerkelijk het verschil maken en implementeren nieuwe business solutions. Dat doen wij op basis van diepgaande kennis van uw sector en de markten waar u zich op richt. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Door onze kennis en kunde tijdens de uitvoering van opdrachten te delen, zorgen wij ervoor dat u op eigen kracht verder kunt. Samen bereiken we substantiële en blijvende verbeteringen, gericht op continuïteit en vernieuwing.

Twynstra Gudde Interim Management beste interim managementbureau 2017

Twynstra Gudde Interim Management (TGIM) is het beste interim managementbureau van 2017. Dit blijkt uit het Management Team 1000 onderzoek. Opdrachtgevers bij Nederlandse organisaties is gevraagd bureaus te beoordelen waarmee ze de afgelopen 3 jaar hebben samengewerkt en om aan te geven welke bureaus ze zouden aanbevelen aan een vriend of collega. TGIM heeft in de categorie interim management op deze onderdelen het beste gescoord.

Volgens directeur Bovée levert TGIM meer dan het belooft. “Onze partners sparren bijvoorbeeld met opdrachtgevers over strategische uitdagingen of verbeterpunten. Ook brengen we graag bestuurders en andere managers met elkaar in contact, om over hun organisatie en sector te praten. We doen dit vanuit onze persoonlijke betrokkenheid. Onze eerste plaats in de MT-1000 ranking zien wij als een erkenning van deze aanpak door onze opdrachtgevers”.

Kennis van uw sector, hart voor de organisatie

Management Team doet jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van zakelijke dienstver-leners. Sinds dit jaar zijn de MT Finance (financiële diensten), MT Digital (digitale leveranciers) en MT100 (professionele dienstverleners) samengevoegd tot één onderzoek: MT1000. In totaal hebben 2.592 respondenten 1.942 verschillende bedrijven beoordeeld.

Lees meer op de site van MT1000