Bewust veranderen

De manier waarop mensen in een organisatie in staat zijn invulling te geven aan een verandering, verschilt per persoon, per organisatie en per vraagstuk. Er is niet één methode de beste. Sommige mensen voelen zich vertrouwd bij zelfsturing, terwijl anderen meer structuur nodig hebben.

Een reorganisatie vergt een andere benadering dan een ontwikkeltraject. De sturing is anders, de communicatie erover is anders en er zijn andere actoren aan zet. Een genuanceerd inzicht in de probleemstelling, gecombineerd met kennis van veranderkundige strategieën is nodig om een goede aanpak te ontwerpen.

Onze interim-managers gebruiken het ‘kleurendenken’ als methode om inzicht te krijgen in de manier waarop de mensen in een organisatie veranderingen tot stand willen brengen. Deze methode biedt een gemeenschappelijke taal en handvatten om tot een strategie te komen. Tegelijk gaan we naar de kern van het vraagstuk: alle diagnostische informatie brengen we samen tot een overkoepelende vraag. Met deze gegevens komen we tot de leidende principes waarmee we een veranderstrategie en een interventieplan ontwerpen.

Het interventieplan is effectief doordat het precies aansluit bij het vraagstuk waar u zich voor gesteld ziet en bij de verandervoorkeuren van uw mensen. Er is een duidelijke focus. De interventies die volgens dit plan worden uitgewerkt vertonen een duidelijk samenhang.  Het vormt een helder werkplan waarmee onze interim-managers bij u aan de slag kunnen gaan.

Hoe werkt het kleurendenken en hoe gebruik je dat om een interventieplan te maken? Bekijk hier het webinar met Hanna Boersema-Vermeer.