Coördinatie integrale transitie Pantar Amsterdam

Intergrale coördinatie / Overheid
Pantar Amsterdam

Cases

Pantar Amsterdam is het grootste werk-leerbedrijf voor de regio Amsterdam met passend werk voor ruim 3.500 mensen. De gemeente Amsterdam wilde de re-integratieactiviteiten zo veel mogelijk in eigen beheer uitvoeren. Daartoe werd ‘Begeleiden en Detacheren’ overgeheveld naar de gemeentelijke dienst Werk en Inkomen. Twynstra Gudde Interim Management heeft deze transitie integraal gecoördineerd.

Bij de overheveling speelden vele aspecten een rol: het ontvlechten van (staf)activiteiten, het opstellen van nieuwe overeenkomsten, kwaliteitsbewaking, juridische zaken, personele aspecten en, niet te vergeten de belangen van klanten en cliënten. Ook de vitaliteit van de resterende onderdelen van Pantar was van groot belang.

Interim Manager Ingrid Roelvink heeft deze opdracht namens Twynstra Gudde uitgevoerd. Zij heeft de mensen meegenomen in de veranderingen. De belangen van alle stakeholders heeft zij daarbij goed voor ogen gehouden. Door een pragmatische aanpak heeft zij dit lastige dossier naar tevredenheid van alle partijen tot een goed resultaat gebracht. Zij heeft voortdurend de balans tussen rust, vertrouwen en dynamiek in de gaten gehouden. Het resultaat is, dat de divisie Begeleiden en Detacheren op een soepele wijze en binnen de gestelde termijn van vijf maanden en binnen het gestelde transitiebudget succesvol is overgebracht naar de gemeentelijke dienst. Pantar zelf kan zich nu, met haar corebusiness Productie en Bedrijven, richten op een nieuwe toekomst.

Geleverde diensten

Begeleiding

Intergrale coördinatie