Financieel Interim Management bij de Gemeente Alkmaar

Financiën / Overheid / Tijdelijk management

Cases

In december 2014 kwam er een vraag van de gemeente Alkmaar binnen bij TGIM. De gemeente zocht een interim manager om de administratieve financiële processen op orde te brengen. Om de juiste persoon te kunnen leveren, heeft TGIM eerst de achtergrond van deze vraag geanalyseerd. Zo bleek dat de financiële processen zeker voor  verbetering vatbaar waren, maar dat de kern van de problematiek zich in de gehele financiële keten bevond: van administratie tot en met budgethouders, van managers en directeuren tot bestuurders, kortom de gehele planning en control-cyclus.

Om de financiële huishouding weer op orde te brengen, was ingrijpen op het totale proces dan ook nodig. Op grond van deze analyse heeft TGIM Douwe Schumacher, een interim manager waarmee we ruim 5 jaren nagenoeg aaneengesloten samenwerken, gepresenteerd voor de rol van Hoofd Financiën om deze ingrijpende opdracht uit te voeren. Met veel inzet en enthousiasme is Douwe aan de slag gegaan!

De gemeente Alkmaar had net een aantal forse veranderingen achter de rug, zoals de zogeheten Doorbraak in 2013, een fusie met twee andere gemeenten en vijf uitvlechtingen. Deze opeenstapeling van op zichzelf al complexe processen hadden ervoor gezorgd dat de gemeente niet meer voldoende grip had. Dit leidde er toe dat begin 2015 het resultaat in de jaarrekening fors negatief werd.

Dit was geen gemakkelijke start en boodschap van Douwe, maar voor de opdrachtgever aanleiding om de opdracht voor hem uit te breiden om het gehele financiële beleid weer op orde te brengen. Met man en macht is er daarna een complete ombuiging uitgevoerd van het collegeprogramma, waardoor ambities en geldmiddelen weer in balans konden worden gebracht.  Een sluitende meerjarenbegroting was het resultaat van deze gezamenlijke inspanning. Daarna kon weer gewerkt worden aan het verder op orde krijgen van de basis, met deugdelijke maandelijkse managementrapportages, een goed geëquipeerde financiële afdeling met gedegen werkprocessen en met het wegwerken van de administratieve achterstanden. Het ‘vaste’, nieuwe Hoofd Financiën, die in januari 2016 aangetreden is, zal zeker ook de komende jaren nog nodig hebben om de financiële functie verder te versterken.

De gemeente Alkmaar, Douwe Schuhmacher en TGIM kijken terug op een succesvolle samenwerking!

 

Geleverde diensten

Analyse

Begeleiding

Financieel Management

Tijdelijk management