Intrinsieke biogasveiligheid bij Waterschap Vechtstromen

Industrie

Cases

Intrinsieke biogasveiligheid bij Waterschap Vechtstromen

Onlangs is door Twynstra Gudde Interim Management weer een opdracht succesvol afgerond. Graag nemen we u mee in de achtergrond van deze opdracht en de aanpak die gekozen is.

Aanleiding voor de door o.a. Twynstra Gudde Interim Management (TGIM) uitgevoerde opdracht was de explosie van de rioolwater zuiveringsinstallatie (RWZI) in Raalte van 21-okt-2012. De explosie verwoeste een machinegebouw van de rioolzuiveringsinstallatie op het terrein van waterschap Groot Salland en resulteerde in een grote ravage. Delen van het gebouw kwamen tot honderd meter verder neer. Door de ontploffing knapte een leiding van de zuiveringsinstallatie, waardoor veel rioolwater het terrein opstroomde. Het zuiveringsproces kwam stil te liggen.

Biogas is explosief en brandbaar
Bij RWZI’s wordt rioolwater gezuiverd en het slib dat bij deze zuivering vrijkomt wordt in een tweetal vergistingstanks vergist. Bij de vergisting van slib komt biogas vrij dat wordt gebruikt om energie op te wekken. Biogas is explosief en brandbaar en dat maakt dat ten behoeve van een veilige werkomgeving, aandacht voor veiligheidsaspecten belangrijk is.

Technische, administratieve en organisatorische beheers maatregelingen zijn belangrijk
Door diverse oorzaken op het vlak van technische integriteit en rondom de beheer- en onderhoudsactiviteiten van de installaties is er ongelukkigerwijs een gaslekkage opgetreden, dat heeft geleid tot een explosie. Een situatie die direct aanleiding was tot het -met prioriteit- doorvoeren van technische maatregelingen bij waterschap Vechtstromen. Een grondig vervolgonderzoek door TGIM was aanleiding tot het doorvoeren van een groot aantal aanpassingen op technisch, administratief en organisatorisch vlak op alle vier de locaties.

Risicobewustzijn van medewerkers is essentieel
Voor het realiseren van deze aanpassingen heeft Twynstra Gudde Interim Management een ervaren Programmadirecteur gepositioneerd. Frans Op de Coul is samen met een interne projectleider en andere specialisten van het waterschap sinds 2014 gedurende 1,5 jaar aan de slag gegaan en heeft met een projectmatige aanpak de nodige (i) technische onvolkomenheden gecorrigeerd en de (ii) administratieve borging op order gebracht. Vooral van belang voor een goede bedrijfsvoering en verantwoording. Als derde pijler is er een (iii) verandertraject ingezet met als doel bewustwording van de risico’s van alle medewerkers bij het werken met biogas. De menselijke factor is hierin essentieel en gasveiligheid moest tussen de oren van alle betrokkenen komen. 

Een frisse, externe blik maakt veelal het verschil
Met een budget van €7.8m voor de drie locaties Emmen, Enschede en Hengelo heeft Frans deze opdracht met succes kunnen afronden waarbij de afstemming op alle niveaus in de organisatie (ambtelijke organisatie, directie, dagelijks- en algemeen bestuur) een van de uitdagingen was. Ook waren het cultuurverschillen die het lastig maakten een goede balans te vinden tussen de beleving van de nodige beheer-, onderhoud-, arbo- en veiligheidsaspecten op de vier locaties.

Een geïntegreerde en beproefde aanpak (z.g. Business Solutions) tot gewenst resultaat
Uiteindelijk is het gelukt om in 8 maanden tijd een beheerst veilige situatie te realiseren. Alle betrokkenen begrijpen nu het belang van het verantwoord omgaan met biogas installaties en procedures. De insteek nu is “je werkt veilig of je werkt hier niet”. Frans kan met een gerust hart het stokje overdragen aangezien beheer en onderhoud nu daadwerkelijk goed geborgd is bij waterschap Vechtstromen.

Meer weten over deze case of hier eens over doorpraten? Neem contact op met Hans Korremans, associate partner Industrie bij TGIM, via hko@tg.nl.

Geleverde diensten

Analyse

Begeleiding

Programmamanagement

Risicobeheersing