Realisatie van verandering bij Erasmus School of Law

Onderwijs / Uitwerken ambitie

Cases

De Erasmus School of Law (ESL) wil het beste bachelor-onderwijs van Nederland bieden. Dat vraagt een andere inzet van docenten, van de totale onderwijslogistiek, de ICT-ondersteuning en de inrichting van de organisatie. Twynstra Gudde heeft de ambities uitgewerkt tot een concreet en haalbaar programma.

Projectmanager Piet Scheele van Twynstra Gudde Interim Management heeft in goede samenwerking met ESL meegeholpen om de ambities en mogelijke knelpunten te analyseren en uit te werken in een stappenplan en concrete acties. Op basis van zes thema’s zijn tien verbeterprogramma’s opgesteld. Risico’s zijn beheerst en randvoorwaarden ingevuld. Door, en in goede samenwerking met de opdrachtgever heeft hij tegelijk aan draagvlak voor de plannen gewerkt.

In het verlengde van deze opdracht heeft Twynstra Gudde advies uitgebracht over een nieuwe besturingsfilosofie. Bovendien hebben we de start daarvan daadwerkelijk ondersteund. Interim manager Agnès Bos heeft als bestuurssecretaris geholpen bij de inrichting en het werkend krijgen van het Deans’ office en de nieuwe planning en control-cyclus. De eerste fase van de onderwijsherziening is nu voorbij, waarin alle bachelor-jaren op een nieuwe leest zijn geschoeid: digitale onderwijsvormen en digitale literatuur zijn beschikbaar. De interne organisatie is hierop zoveel mogelijk ingericht, nieuwe onderwijsruimten zijn gerealiseerd en tutoren zijn geworven en opgeleid. De eerste resultaten zijn er: de kwaliteit van het onderwijs verbetert en de studievoortgang verloopt sneller, maar er is nog werk aan de winkel. Momenteel bouwt ESL met het invoeren van de tweede fase van de onderwijsherziening verder aan de academie van de toekomst.

Geleverde diensten

Analyse

Uitwerken stappenplan