Shared Service Centra bij gemeenten

Overheid / Shared Service Centra

Cases

Net als in veel andere gemeenten, zochten ook de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude naar mogelijkheden om op het terrein van bedrijfsvoering kosten te besparen, de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen door de bedrijfsvoeringsdisciplines samen te voegen in een Shared Service Center (SSC). Twynstra Gudde is gevraagd de ontwikkeling hiervan te begeleiden terwijl de ‘de winkel open blijft’.

Het inrichten van een Shared Service Center vraagt tijd en energie. De uitdaging is om eerder geformuleerde ambities in de praktijk te laten werken. Wij besteden daarom veel aandacht aan het definiëren en managen van verwachtingen bij bestuurders, afnemers, leveranciers en eigen medewerkers. Op basis daarvan initiëren we een gedegen programmamanagement met meetbare resultaten, heldere taak- en rolverdelingen en strakke planningen en met tegelijkertijd voldoende ruimte voor dialoog. Hier bewijst zich de kracht van een groot bureau met vele disciplines in huis. Met regelmatige voortgangsoverzichten kunnen we sturen op doelen en resultaten. Dit geeft rust en overzicht en helpt het management om aan de vaak hooggespannen verwachtingen te voldoen. Er worden zichtbare successen geboekt en mijlpalen bereikt en men raakt overtuigd van het nut en noodzaak van een goede samenwerking in de regio. Kosten gaan omlaag terwijl de dienstverlening aan de burger verbetert.

Op basis van deze visie en aanpak hebben we de inrichting van een Shared Service Center voor Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude met succes begeleid. Ook in andere regio’s werken we aan Shared Service Centers, onder andere Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk, de Brabantse gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en de Friese gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel.

Geleverde diensten

Begeleiding

Kosten besparen

Programmamanagement