Verzelfstandiging Stadhuismuseum Zierikzee bij gemeente Schouwen-Duiveland

Overheid / Tijdelijk management / Verzelfstandiging

Cases

Verzelfstandiging Stadhuismuseum Zierikzee bij gemeente Schouwen-Duiveland

Recent hebben wij de verzelfstandiging van het Stadhuismuseum van Zierikzee begeleid. Deze opdracht is op tijd opgeleverd per 31 december 2015. De opdracht is gecombineerd met een onderzoek naar samenwerking tussen alle musea op Schouwen-Duiveland (een voorwaarde van de Raad voor verzelfstandiging van het museum).

Aanpak
Albert Scheffers heeft namens TGIM opgetreden als interim-kwartiermaker en directeur van het Stadhuismuseum en Kees van Tilburg als projectleider verzelfstandiging. Kees had een belangrijke rol in de bemiddeling tussen latende en ontvangende partij en stuurde het projectteam aan wat met de uitvlechting belast was. Na oplevering van het samenwerkingsrapport musea begin 2015, is gestart met het opstellen van het bedrijfsplan voor het museum (gereed zomer 2015), waarna de daadwerkelijke implementatie ter hand is genomen. Zeer strakke sturing op de planning is nodig bij dit type opdrachten om op tijd de nodige goedkeuringen (provincie etc.) binnen te hebben. Het tijdige en veelvuldig informeren van Raad en College is zeer belangrijk om geen ongewenste vertragingen op te lopen. Want, iedereen heeft wel een band, bemoeienis of mening wanneer het over culturele instellingen gaat.

Resultaat
Albert Scheffers is van meet af aan begonnen met te laten zien wat cultureel ondernemerschap inhoudt. Binnen korte tijd had hij het museum ingebed in de lokale gemeenschap met stevige  banden met ondernemers  en instellingen. Tevens maakte hij een aantrekkelijke activiteitenkalender en verdubbelde  daarmee het aantal bezoekers. Op verzoek van de nieuwe RvT heeft hij zich per 1 januari voor langere tijd verbonden aan het museum.

TGIM, gemeente Schouwen-Duiveland en Albert kijken erg positief terug op deze opdracht! Wilt u kennismaken met de dienstverlening van TGIM, eens sparren over de vraagstukken binnen uw organisatie of eens vrijblijvend het gesprek aangaan? We komen graag in contact! Stuur een e-mail naar interim@tg.nl, of bel naar 033 467 7730.

Geleverde diensten

Begeleiding

Plan van Aanpak

Tijdelijk management