Auto Recycling Nederland als organisatie – naar resultaatgericht en proces gestuurd werken

Auto Recycling Nederland (ARN) als organisatie – naar resultaatgericht en proces gestuurd werken.

Onlangs is door Roland van Mourik, Interim Professional bij Twynstra Gudde Interim Management, weer een opdracht succesvol afgerond. Graag nemen we u mee in de achtergrond van deze opdracht en de aanpak die gekozen is.

Auto Recycling Nederland is een expertisecentrum voor recycling, ketenbeheer, kennisuitwisseling en innovatie. ARN staat voor 95% duurzame autorecycling samen met haar keten partners. ARN is de recyclingexpert in de mobiliteitsbranche. Afgelopen negen maanden is Roland van Mourik verantwoordelijk geweest als Directeur Autorecycling a.i. voor het operationeel uitvoeren van de strategie. Het vaststellen van het te voeren beleid en de te realiseren veranderdoelstellingen om invulling te geven aan de vernieuwde visie en missie van ARN in totaliteit.

De strategische heroriëntatie die ARN (o.l.v. algemeen directeur ARN Holding, Ingrid Niessing) in 2017 inzette heeft veel veranderd voor de eigen medewerkers. Een verhuizing, een aanpassing van de structuur, invoering van Het Nieuwe Werken en de omslag naar resultaatgericht- en procesgestuurd werken gaven de organisatie een nieuwe koers. Veranderingen met als doel een mate van duidelijkheid waarin de medewerkers plezierig werken en optimaal presteren. De organisatie ging door een onrustige periode, met alle onduidelijkheid en onzekerheid van dien. Er zijn veranderingen doorgevoerd in het management, de organisatie is vereenvoudigd door het samenvoegen van twee afdelingen en ARN is verhuisd.

Nieuwe wind

Negen maanden later, nu de meeste wijzigingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd, is de nieuwe wind bij ARN voelbaar. De lijnen zijn duidelijk, de visie, missie en beloften van ARN staan als een huis. Met de herstructurering achter de rug, is de rust weergekeerd. Duidelijkheid is er ook over de manier van werken. De medewerkers hebben goed zicht op wat er van ze wordt verwacht. Met de invoering van Het Nieuwe Werken is de organisatie platter geworden. Er wordt meer in projecten en in teams gewerkt, met duidelijker doelen en met helderheid over ieders rol.

Meer werkplezier
Dit Nieuwe Werken kent minder hiërarchie, meer focus en heeft meer werkplezier gebracht. Er zijn goede afspraken gemaakt om dat werkplezier en de doelmatigheid de ruimte te geven, bijvoorbeeld rond efficiënt vergaderen. Ook geldt nu: afspraak is afspraak en we doen wat we beloven.

Samenwerking bevorderen

De inzet en opdracht van Roland van Mourik als Directeur Autorecycling a.i. was om het team op deze wijze ruimte te geven om resultaatgericht en proces gestuurd te werken. Daarbij worden nu verantwoordelijkheden bewust zo laag mogelijk in de organisatiestructuur belegd, met vrijheid en ruimte om (afgestemd) eigen oplossingen te kiezen, zonder al te snel zaken neer te leggen bij MT-leden. De nieuwe aanpak is vooral bedoeld om samenwerking binnen en tussen afdelingen te bevorderen. ARN wilde af van de eilandjes in de organisatie – de medewerkers werken immers samen aan hetzelfde doel. Doelgerichter vergaderen, met korte cycli en beslislijnen, snel stappen zetten als het kan: het heeft de organisatie sterker, actiever en succesvoller gemaakt. Een organisatie waar niet meer voortdurend taken en organisatieonderdelen bijkomen, maar kiest voor verdieping en voor focus op de dingen die ertoe doen. Zo is dit Nieuwe Werken ook De Nieuwe Duidelijkheid, met duidelijke doelen en een heldere kijk op hoe de organisatie van ARN autorecycling in Nederland naar de ‘next level’ kan brengen. De nieuwe wind is bij ARN voelbaar en de opdracht van Roland van Mourik  is volbracht.

Twynstra Gudde Interim Management: ook voor executive search en boardroom consultancy

Twynstra Gudde Interim Management: ook voor executive search en boardroom consultancy

U bouwt met ambitie aan de toekomst van uw bedrijf of organisatie. U wilt nieuwe kansen benutten. Maar die roepen ook nieuwe vragen en onzekerheden op. Verandering vergt veel van bestuurders en managers. Soms is aanvullende capaciteit of expertise van buitenaf nodig. In Twynstra Gudde Interim Management vindt u een professionele en deskundige partner.

Wij zijn er goed in om samen met de opdrachtgever complexe vraagstukken gedegen en transparant op te lossen. Niet alleen door het leveren van interim-, project- of programmamanagement, maar de mensen bij TGIM voelen zich net zo goed thuis op het gebied van executive search, boardroom consultancy en carrièregesprekken. Wij zorgen voor oplossingen die in de praktijk daadwerkelijk het verschil maken en implementeren nieuwe business solutions. Dat doen wij op basis van diepgaande kennis van uw sector en de markten waar u zich op richt. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Door onze kennis en kunde tijdens de uitvoering van opdrachten te delen, zorgen wij ervoor dat u op eigen kracht verder kunt. Samen bereiken we substantiële en blijvende verbeteringen, gericht op continuïteit en vernieuwing.

Twynstra Gudde Interim Management verruimt haar aanbod

Tijdens een drukbezochte social event op 8 februari met haar interim-managers heeft Leon Bovée kenbaar gemaakt dat Twynstra Gudde Interim Management haar aanbod verruimt. Bovée: “De snelle veranderingen waarmee onze opdrachtgevers worden geconfronteerd vroegen om tot het aanscherpen van de koers. We richten ons nog meer op het samen met opdrachtgevers oplossen van complexe vraagstukken. TGIM doet dit niet alleen door de inzet en begeleiding van interim-managers, maar sinds kort ook met boardroom consultancy en door executive search. Op deze wijze kunnen we opdrachtgevers nog beter ondersteunen, zodat zij op uiteindelijk op eigen benen met een nieuw perspectief verder gaan.“.

Twynstra Gudde Interim Management kiest hier niet voor de gemakkelijke weg, maar is ook in gesprek met haar opdrachtgevers, om van hen te horen hoe deze nieuwe diensten het beste kunnen worden ingezet om tot echte, duurzame managementoplossingen te komen.

De reden voor de aanscherping van de koers is deels gelegen in het feit dat Twynstra Gudde Interim Management onlangs is uitgeroepen tot het beste interim management bureau van Nederland. Deze waardering gebruikt TGIM om te kijken hoe ze haar opdrachtgevers nog beter van dienst kan zijn.

Twynstra Gudde Interim Management beste interim managementbureau 2017

Twynstra Gudde Interim Management (TGIM) is het beste interim managementbureau van 2017. Dit blijkt uit het Management Team 1000 onderzoek. Opdrachtgevers bij Nederlandse organisaties is gevraagd bureaus te beoordelen waarmee ze de afgelopen 3 jaar hebben samengewerkt en om aan te geven welke bureaus ze zouden aanbevelen aan een vriend of collega. TGIM heeft in de categorie interim management op deze onderdelen het beste gescoord.

Volgens directeur Bovée levert TGIM meer dan het belooft. “Onze partners sparren bijvoorbeeld met opdrachtgevers over strategische uitdagingen of verbeterpunten. Ook brengen we graag bestuurders en andere managers met elkaar in contact, om over hun organisatie en sector te praten. We doen dit vanuit onze persoonlijke betrokkenheid. Onze eerste plaats in de MT-1000 ranking zien wij als een erkenning van deze aanpak door onze opdrachtgevers”.

Kennis van uw sector, hart voor de organisatie

Management Team doet jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit en populariteit van zakelijke dienstver-leners. Sinds dit jaar zijn de MT Finance (financiële diensten), MT Digital (digitale leveranciers) en MT100 (professionele dienstverleners) samengevoegd tot één onderzoek: MT1000. In totaal hebben 2.592 respondenten 1.942 verschillende bedrijven beoordeeld.

Lees meer op de site van MT1000