Diagnose stellen

Een diagnose stellen, vereist goed kijken. Onbevangen. Niet ingekleurd door vooroordelen of beredeneerd vanuit één theoretisch kader. De verleiding is vaak groot om te snel naar oplossingen te gaan. Dat is een valkuil. Het is onze overtuiging dat een zorgvuldige diagnose cruciaal is voor een adequaat vervolg.

Onze interim-managers voeren gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en bestuurders, analyseren relevante documenten en kijken naar wat er in de praktijk gebeurt. Zij zijn erin getraind om hun eigen oordeel achterwege te laten en op een systematische manier alle informatie boven tafel te halen. Welke doelen streeft uw organisatie na? Passen die doelen bij uw missie en bij de structuren, de systemen en de stijl van leidinggeven? Zijn de doelen goed gecommuniceerd? Past wat er gebeurt bij wat er is gecommuniceerd?

Dit onderzoek levert een beeld op van hoe uw organisatie reilt en zeilt. Genuanceerd. Daar waar het in essentie om gaat. We onderbouwen onze diagnose met waarnemingen. Misschien met foto’s. We benoemen niet alleen de zaken die fout gaan, maar ook die goed gaan. En we maken afspraken over de manier waarop wij met u een stap verder gaan.

Wat maakt het stellen van een diagnose soms zo lastig? Bekijk hier het webinar met Rudy Kor.
Een interim opdracht start met een diagnose en een plan.