Financiën

Twynstra Gudde Interim Management biedt ondersteuning bij alle taken van een financieel directeur: financiële administratie, financial en business control en het zoeken van financiering voor het realiseren van de ambities van uw bedrijf of organisatie.

De financiële administratie op orde brengen

Het is van vitaal belang voor uw bedrijf of organisatie dat de financiële administratie en processen op orde zijn. Maar soms ontstaan er achterstanden. Er gaan mensen weg of financiële systemen zijn verouderd. Wij kunnen helpen in korte tijd de administratie weer up-to-date te maken.

Meer grip op financial control

Onze interim-managers worden vaak ingeschakeld als tussentijdse financiële rapportages niet juist, volledig of op tijd worden aangeleverd. Vóór een jaarrekening door de accountant wordt gecontroleerd, helpen wij met een inhaalslag zodat de controle efficiënt kan worden uitgevoerd.

De business control verbeteren

Wat doet u wanneer de resultaten achterblijven bij de doelstellingen? Waar grijpt u in? In veel bedrijven en organisaties is te weinig sturingsinformatie om gerichte maatregelen te treffen. Wij kunnen u helpen de business control te versterken.

Zoeken naar nieuwe financiering

De economie trekt aan. Toch is de financiering van nieuwe initiatieven en de herfinanciering van bestaande lastig. Banken zijn voorzichtig en terughoudend, ook al is er een sluitende businesscase. Wij helpen u het geld te vinden om uw plannen te financieren.

Leon Bovée

Directeur