Governance

Uw bedrijf of organisatie groeit, krimpt of fuseert met een ander. Een nieuwe startup wordt groot. Hoe zorgt u dat uw organisatie klaar is voor een volgende stap? Hoe organiseert u participatie, zeggenschap en verantwoordelijkheid? In tijden van groei of crisis komt het aan op leiderschap.

Samenwerken

Als uw bedrijf of organisatie groei of krimp doormaakt, moet de governance op een nieuwe leest worden geschoeid: bestuur, beheersing, toezicht en verantwoording. Of het nu gaat om twee bedrijven die fuseren, een zorgorganisatie die snel groeit of twee gemeenten die hun krachten bundelen. In alle gevallen wordt de bestaande rolverdeling tussen medewerkers, leidinggevenden en bestuurders anders. Er zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig. U hebt wellicht ook andere partijen nodig om ambities te realiseren. Interim-managers met kennis en ervaring in uw sector en met kennis van organisatiekunde en samenwerkingskunde kunnen u helpen.

Organiseren

Wij analyseren uw ambities en brengen in kaart wie bij de realisatie ervan betrokken is. Dat biedt aanknopingspunten voor samenwerking en verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Lessons learned uit andere branches brengen wij graag in. Ook brengen we kosten, baten en risico’s in beeld. We begeleiden nieuwe vormen van samenwerking. Als er fricties of onderliggende spanningen zijn, dan lossen we die op. Ook dragen we zorg voor een aanbod van scholing en training en voor werving en selectie van nieuwe medewerkers. Uw resultaat is een nieuwe, werkende governancestructuur waarmee u de veranderingen kunt realiseren. De structuur is met de juiste mensen en competenties ingevuld en is verankerd binnen de samenwerking, de processen en uw bedrijfscultuur.

Peter de Regt, bestuursadviseur

Peter de Regt

Partner

Ervaren organisatieadviseur, managementtrainer en interim manager binnen talloze overheidsorganisaties. Peter de Regt concentreert zich op de overheid, in het bijzonder departementen en lokale overheden. Met zijn kennis en ervaring is Peter graag sparringpartner voor bestuurders en managers bij het oplossen van complexe management- en samenwerkingsvraagstukken.