ICT

U wilt nieuwe marktkansen benutten en tegemoetkomen aan nieuwe eisen die aan uw dienstverlening worden gesteld. ICT is daarbij nodig. Wij helpen ICT ‘in control’ te krijgen zodat het u werkelijk ondersteunt bij uw ambities: soepel, goed, snel en kosteneffectief.

Vernieuwen en opruimen in balans brengen

U wilt met ICT nieuwe proposities en nieuwe vormen van diensterlening ontwikkelen. De bestaande ICT-systemen laten dat echter niet zomaar toe. Hoe ontwart u de bestaande ‘spaghetti’ en maakt u ruimte voor nieuwe diensten?

Snelle veranderingen in uw organisatie mogelijk maken

U wilt beter gebruik maken van de mogelijkheden van ICT, zowel in de ondersteuning als in het onderwijsleerproces zelf. Zo kunt u de efficiëntie van uw organisatie én de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Welke kansen zijn er en hoe benut u die?

Aansturen van de ICT-organisatie

De ICT-organisatie binnen een bedrijf of organisatie is steeds meer van strategisch belang. Het is daarom ook belangrijk te kijken naar de positionering, inrichting en aansturing van die organisatie. Hoe wordt de dynamiek van uw bedrijf of organisatie als geheel ondersteund?

Cases

Leon Bovée, managing partner

Leon Bovée

Directeur

Creëert samen met opdrachtgevers échte doorbraken in strategische opgaven. Zijn specialisme: nieuwe opportunities met ICT. Leon Bovée daagt uit en zoekt met nieuwe coalities nieuwe kansen. Jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke binnen grote maatschappelijke organisaties. Leon richt zich primair op onderwijs en de (financiële en zakelijke) dienstverlening.

Roel Geers, bestuursadviseur

Roel Geers

Partner

Ambitieus om opdrachtgevers te helpen met het bereiken van hun doelen. Roel Geers heeft veel bestuurlijke en operationele ervaring, vooral in het werkveld van de ICT. Roel heeft een scherp gevoel voor goede interventies, waarbij de menselijke maat leidend is. Hij heeft veel kennis uit eerdere projecten en weet die productief en breed toepasbaar te maken.