Door: Tom Geerdink, partner Twynstra Gudde Interim Management

IM 2.0: accent op passie en bevlogenheid

Heeft het vak interim management nog bestaansrecht in de toekomst en waar liggen dan de uitdagingen? Het zijn vragen die ons bij Twynstra Gudde Interim Management bezighouden. Ontwikkelingen leiden bij opdrachtgevers tot de noodzaak ingrijpende veranderingen met een disruptief karakter door te voeren. Deze ook wel ‘derde orde’ genoemde veranderprocessen draaien veelal uit op nieuwe businessmodellen en ingrijpende veranderingen in de keten met samenwerkingspartners. Onderzoek (De Geus/Harvard) heeft aangetoond dat organisaties die succesvol op deze uitdagingen weten in te spelen vooral beschikken over een hoog adaptatievermogen. Zij zouden zelfs trendsettend zijn in het innoveren binnen de eigen sector en best practices genereren.

Interessant is de vraag of interim management als interventie daadwerkelijk bijdraagt aan het versterken van het aanpassingsvermogen van organisaties. Het antwoord is tweeledig. Ja, want een interim-manager kan als geen ander ingeslepen patronen en blokkaders blootleggen en aanpakken. En nee, want een fundamentele bijdrage leveren aan dat adaptatievermogen in een organisatie overstijgt over het algemeen de gemiddelde duur van een interim-contract. Het gaat bij het versterken van het adaptatievermogen vooral om cultuur- en gedragsveranderingen in organisaties die meerdere jaren beslaan. Bovendien is het gericht op het creëren van (nieuw) vakmanschap en eigenaarschap voor de innovaties en dan juist niet bij de managers, maar bij de professionals.

Het kan zijn dat we de dienstverlening van interim management moeten reframen om daadwerkelijk bij te dragen aan het innovatievermogen van onze opdrachtgevers. Wat mij betreft is een ding zeker en dat is dat de toegevoegde waarde niet in het woord management (controle) ligt. Het zit hem eerder in het zoeken naar de kracht en de energiebronnen in de organisatie en het zorgen voor een (re)vitalisering van het trots zijn op vakmanschap. Psychologisch onderzoek (prof. Schauffeli/Utrecht en prof. Van Rhenen/Nyenrode) heeft aangetoond dat passie en bevlogenheid van de professionals in de organisatie meer productiviteit en innovaties opleveren.
Bij het reframen van interim management moeten we daarom veel meer zoeken naar interventies die geïnspireerd zijn vanuit de positieve psychologie. Sociale en technologische innovaties gaan hand in hand. Het zijn twee kanten van de medaille die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het een kan niet zonder het ander.