Nieuw leiderschap

Wij hebben een netwerk van hooggekwalificeerde interim-managers met kennis en ervaring in uiteenlopende branches en sectoren. Stuk voor stuk mensen die hun vak verstaan. Zij staan klaar om te helpen de gewenste veranderingen in uw organisatie tot stand te brengen. Wij kennen de specifieke kwaliteiten van onze mensen en kunnen daardoor altijd een interim-manager voordragen die past bij uw organisatie en de opgave waar u voor staat.

Onze interim-managers zijn zelfstandige professionals die de kunst verstaan om patronen in een organisatie te zien en te benoemen. Zij ontwikkelen met u een visie en stellen mensen in staat daar invulling aan te geven. Zij voelen aan wat er binnen de organisatie leeft en zijn in staat om mensen in beweging te krijgen.

Bij de uitvoering van hun opdracht staan onze interim-managers er niet alleen voor. Wij houden hen scherp door regelmatig te reflecteren. Waar sta je? Hoe beweegt de organisatie? Hoe zit je er zelf in? Hoe vordert het veranderingsproces? Wat werkt en wat werkt niet? Afstand nemen en regelmatig uitzoomen is cruciaal voor goed leiderschap.

Uiteraard eisen wij van onze interim-managers dat zij hun vak permanent bijhouden. Wij organiseren trainingen en scholing met certificeringsmogelijkheden. De kennis en ervaring die zij met opdrachten opdoen, wisselen zij uit met andere interim-managers. Verder hebben zij toegang tot alle knowhow van de adviesorganisatie van Twynstra Gudde. De interim-managers bouwen voort op ervaring, grijpen terug op een bewezen track-record van succesvol afgeronde opdrachten en komen daardoor samen met u tot oplossingen die leiden tot een blijvend resultaat.

Wat zijn de kwaliteiten van goed leiderschap? Bekijk hier het webinar met Britta Gielen.