Onderwijs

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kwaliteit van beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Hoe kunt u daaraan voldoen? Wij helpen onderwijsinstellingen bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het beter benutten van de mogelijkheden van ICT en het verhogen van het studierendement

Met minder geld meer doen voor de student

De middelen die u heeft, zijn per definitie beperkt. U wilt de ondersteuning optimaliseren. Dan houdt u immer meer geld over voor onderwijs en onderzoek. Waar is winst te behalen? Kunt u taken uitbesteden? Wat betekent dat dan voor uw organisatie?

De mogelijkheden van ICT beter benutten

U wilt beter gebruik maken van de mogelijkheden van ICT, zowel in de ondersteuning als in het onderwijsleerproces zelf. Zo kunt u de efficiëntie van uw organisatie én de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Welke kansen zijn er en hoe benut u die?

De kwaliteit van het onderwijs verhogen

De minister maakt met onderwijsinstellingen prestatieafspraken gericht op een hoger studierendement en minder uitval. Hoe vertaalt u die afspraken naar directie, management en docenten? Wat zijn de knoppen waar u als bestuurder aan kunt draaien?

Leon Bovée, managing partner

Leon Bovée

Directeur

Creëert samen met opdrachtgevers échte doorbraken in strategische opgaven. Zijn specialisme: nieuwe opportunities met ICT. Leon Bovée daagt uit en zoekt met nieuwe coalities nieuwe kansen. Jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke binnen grote maatschappelijke organisaties. Leon richt zich primair op onderwijs en de (financiële en zakelijke) dienstverlening.