De kwaliteit van het onderwijs verhogen

De minister maakt met onderwijsinstellingen prestatieafspraken gericht op een hoger studierendement en minder uitval. Hoe vertaalt u die afspraken naar directie, management en docenten? Wat zijn de knoppen waar u als bestuurder aan kunt draaien?

Docenten spelen een sleutelrol in de kwaliteit van het onderwijs. Als leidinggevende creëert u de omgeving en de faciliteiten waardoor zij kunnen excelleren. Welke acties kunt u ondernemen om het onderwijs te verbeteren en hoe kunt u die verbinden met het concrete werk van docenten? Interim-managers van Twynstra Gudde kunnen samen met uw organisatie de vernieuwingen op dit gebied uitwerken en realiseren. U kunt denken aan de vernieuwing van het curriculum van een bepaalde opleiding of faculteit, verbetering van functioneringsgesprekken met docenten of ontwikkeling van instrumenten om de onderwijskwaliteit te kunnen meten.

Wij helpen het kwaliteitsbewustzijn in uw organisatie op een hoger plan te brengen. Wij gaan het gesprek aan over visie en ambities. Wat betekenen de prestatieafspraken voor het onderwijs? Hoe zorgen we dat docenten fit zijn voor morgen en men blijvend investeert in eigen ontwikkeling? We maken de huidige situatie meetbaar en we geven aan waar extra inspanning nodig is. Wij beperken ons niet tot het opstellen van een advies, maar brengen het verbeterproces daadwerkelijk op gang. Kwaliteitsverhoging wordt een gezamenlijke en permanente inspanning.