Met minder geld meer doen voor de student

De middelen die u heeft, zijn per definitie beperkt. U wilt de ondersteuning optimaliseren. Dan houdt u immer meer geld over voor onderwijs en onderzoek. Waar is winst te behalen? Kunt u taken uitbesteden? Wat betekent dat dan voor uw organisatie?

Bij veel onderwijsinstellingen zijn kostenbesparingen mogelijk door processen verder op orde te brengen, te optimaliseren, te standaardiseren en/of geheel of gedeeltelijk uit te besteden, bijvoorbeeld aan een shared service centrum. Als het goed wordt aangepakt, kunt u hierdoor de kwaliteit van de uitvoering in stand houden of misschien zelfs verbeteren en tegelijk meer geld overhouden voor het primaire proces. Het is een complex veranderkundig proces dat raakt aan de inhoud van het werk, maar ook aan de manier van werken, zeggenschap en samenwerking.

Interim-managers van Twynstra Gudde helpen u procesoptimalisatie en uitbesteding te realiseren. Vaak gaat het om deelgebieden, zoals de uitbesteding van HR-taken, de optimalisatie van uw vastgoedexploitatie of de samenwerking met een shared service centrum. Wij definiëren de vraag, onderzoeken de kansen die er zijn en brengen in beeld wat dit alles voor de mensen in uw organisatie betekent. Wij geven vervolgens leiding aan het veranderingsproces. Wij zorgen dat de nieuwe werkprocessen goed worden geborgd, zowel in contracten, in de aansturing als in de dagelijkse praktijk waarin mensen op een nieuwe manier met elkaar samenwerken.