De mogelijkheden van ICT beter benutten

U wilt beter gebruik maken van de mogelijkheden van ICT, zowel in de ondersteuning als in het onderwijsleerproces zelf. Zo kunt u de efficiëntie van uw organisatie én de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Welke kansen zijn er en hoe benut u die?

In de loop van de jaren zijn veel verschillende ICT-systemen en programma’s geïntroduceerd. Voor iedere functie een eigen systeem, zo lijkt het vaak. Ieder systeem wordt op een andere manier beheerd en verbindingen zijn moeilijk te realiseren. Dit leidt tot onnodig werk en gemiste kansen. Ook in het onderwijsproces zelf zijn verbeteringen mogelijk. Studenten verwachten een elektronische leeromgeving. Maar hebben uw docenten de kennis, de faciliteiten en de bereidheid om die verwachting in te lossen? Het implementeren van nieuwe systemen is niet alleen een technische aangelegenheid. Het is vooral een veranderkundig vraagstuk waarin docenten een belangrijke rol spelen.

Onze interim-managers brengen in beeld welke ICT-systemen nu binnen uw organisatie worden gebruikt en welke verbeteringen mogelijk zijn. We ontwerpen een nieuwe architectuur die tekortkomingen kan oplossen en nieuwe kansen kan aanboren. U kunt daarbij onder andere denken aan de mogelijkheden van SaaS (software as a service) en Cloud computing. Wij zorgen dat u een verantwoorde keuze kunt maken. We maken een roadmap en geven leiding aan de veranderingen binnen uw organisatie. We organiseren de regie, het eventuele ICT-beheer en zorgen voor training en coaching. We verbinden ons aan het resultaat van de implementatie van uw strategie.