Overheid

De bedrijfsvoering binnen de overheid verandert snel. Taken in het sociale en het fysieke domein veranderen, dienstverlening wordt digitaal en maatschappelijke organisaties worden ondernemender. Met u geven wij vorm aan een andere overheid.

De transformatie in het sociale domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor vrijwel het gehele sociale domein. Doel is taken beter op elkaar af te stemmen. Na de transitie vergt de echte transformatie van het werk nog veel aandacht. Wij helpen gemeenten die verandering voor elkaar te krijgen.

Vernieuwing in het fysieke domein

Bij de inrichting van de fysieke leefomgeving zijn provincies en gemeenten minder sturend en meer faciliterend geworden. Er wordt gevraagd om nieuwe vormen van samenwerking en governance. Wij helpen u die binnen uw organisatie te ontwikkelen.

Samenwerking tussen gemeenten

Veel taken gaan het schaalniveau van gemeenten te boven. Gemeenten zoeken de samenwerking met buurgemeenten op. Krachtenbundeling in een shared service centrum kan leiden tot lagere kosten en een hogere kwaliteit. Wij helpen u de samenwerking te realiseren.

Digitalisering van dienstverlening

De dienstverlening van de overheid moet voldoen aan hoge verwachtingen: kwalitatief hoogwaardig, snel en met gebruikmaking van de nieuwste ICT. Wij helpen u een digitale omgeving werkend te krijgen.

Cases

Peter de Regt, bestuursadviseur

Peter de Regt

Partner

Ervaren organisatieadviseur, managementtrainer en interim manager binnen talloze overheidsorganisaties. Peter de Regt concentreert zich op de overheid, in het bijzonder departementen en lokale overheden. Met zijn kennis en ervaring is Peter graag sparringpartner voor bestuurders en managers bij het oplossen van complexe management- en samenwerkingsvraagstukken.