Digitalisering van dienstverlening

De dienstverlening van de overheid moet voldoen aan hoge verwachtingen: kwalitatief hoogwaardig, snel en met gebruikmaking van de nieuwste ICT. Wij helpen u een digitale omgeving werkend te krijgen.

Afhandeling van burgerzaken, vergunningen en verzoeken om informatie moeten vanaf 2017 in een digitale omgeving plaats kunnen vinden. De volledige digitalisering van dienstverlening aan bedrijven en burgers is ingrijpend. Kernwoorden zijn veilig, gemakkelijk en efficiënt. Hoe organiseert u dat? Wat betekent het voor de manier van werken van uw organisatie? Hoe garandeert u de veiligheid van systemen?

Onze interim-managers helpen u digitalisering van uw organisatie te laten werken. Wij brengen informatiestromen en ICT-systemen in kaart en ontwerpen de juiste verbindingen. Wij zorgen dat informatie uit verschillende beleidsvelden op een uniforme manier samenkomt en we ontwerpen de specificaties voor functionaliteit, onderliggende spelregels, beheer en aansturing. We geven ook aan wat digitalisering voor uw medewerkers en uw organisatie betekent en we geven leiding aan het veranderingsproces. Samen met u gaan we stap voor stap naar een papierloze werkomgeving.