De transformatie in het sociale domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor vrijwel het gehele sociale domein. Doel is taken beter op elkaar af te stemmen. Na de transitie vergt de echte transformatie van het werk nog veel aandacht. Wij helpen gemeenten die verandering voor elkaar te krijgen.

Als gemeente bent u verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg, begeleiding en dagbesteding van ouderen en gehandicapten en het vinden van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Die taken zijn opgeteld bij de taken die in het kader van de Wmo al door u werden gedaan. Tegelijk staat u voor een forse bezuinigingsopgave. Er is een omkering van denken nodig. De cliënt staat met zijn of haar vragen centraal. Niet het aanbod. Wijkteams stimuleren participatie en geven ondersteuning aan mantelzorgers. Er zijn nieuwe functies, nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe actoren. Kunnen de wijkteams de nieuwe taken aan? Hoe waarborgt u de kwaliteit? De grootste zorg van veel gemeenten is of het in de toekomst allemaal nog wel betaalbaar is.

Onze interim-managers kunnen u helpen. Wij hebben de executiekracht om de veranderingen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Wij zorgen voor het management van contracten met aanbieders waardoor financiële en operationele risico’s beheersbaar worden. We begeleiden uiteraard ook de personele en bestuurlijke veranderingen die met de transformatie te maken hebben. U krijgt daardoor meer grip op kwaliteit en budget en u weet beter wat u te wachten staat. De continuïteit is gewaarborgd.