Shared services

Organisaties en bedrijven bereiken schaalvoordelen als zij zich focussen op kerntaken en niet-strategische bedrijfsprocessen samenbrengen in een shared service centrum (SSC). Het bespaart kosten en bevordert innovatie. Wij helpen bij de opzet van en samenwerking met een SSC.

Schaalvoordeel

In veel bedrijven en (overheids)organisaties is een traditionele bedrijfsvoering waarbij iedereen alles zelf in huis heeft, niet meer houdbaar. Een shared service centrum (SSC) levert diensten aan meerdere klanten en realiseert daarmee een schaalvoordeel. Dat leidt tot efficiëntie, kwaliteit en flexibiliteit. De vorming van een SSC is echter een complex veranderingsproces. De governance, de operationele sturing, de ICT-ondersteuning, het leiderschap en de klantgerichte mentaliteit zijn belangrijke succesvoorwaarden.

Organiseren

Onze interim-managers helpen bij de opzet van SSC’s. We stellen projectgroepen samen met medewerkers van de latende en ontvangende partijen en we geven vorm aan de beoogde samenwerking. Wij ontwerpen de structuur, de businesscase en het migratiepad. Welke functies gaan eerst? In welk tempo? Welke afspraken worden daarover gemaakt? Bij de invoering werken we aan een klantgerichte cultuur, sturing op competenties en verbinden van disciplines.

Uw resultaat is een SSC dat werkt. De afspraken zijn helder en er is een duidelijke structuur waardoor er grip is op de resultaten.

.

Cases

Peter de Regt, bestuursadviseur

Peter de Regt

Partner

Ervaren organisatieadviseur, managementtrainer en interim manager binnen talloze overheidsorganisaties. Peter de Regt concentreert zich op de overheid, in het bijzonder departementen en lokale overheden. Met zijn kennis en ervaring is Peter graag sparringpartner voor bestuurders en managers bij het oplossen van complexe management- en samenwerkingsvraagstukken.