Concentreren op kerntaken van de woningcorporaties

Als woningcorporatie wilt u compliant zijn en blijven! Hoe borgt u de Woningwet in uw organisatie?

Het verhuren van woningen in de sociale sector, bepaald maatschappelijk vastgoed en activiteiten voor de leefbaarheid in buurten, behoren tot de kerntaken van uw corporatie. De verhuur van woningen in de vrije sector, winkels, kantoren en bedrijfsruimten niet. Inmiddels heeft u hierover nagedacht en uw plannen opgesteld. Wellicht zijn ze ook al getoetst door de Autoriteit Wonen en gaat u aan de slag met een dochter-BV? Hoe richt u uw governance in, en zorgt u ervoor dat de administratieve organisatie adequaat daarop wordt aangepast? Allemaal vragen waarvoor u zich gesteld ziet. Nu, maar ook in de toekomst. Want u wilt compliant zijn en blijven!

Wij helpen u de juiste afwegingen te (blijven) maken. U wilt investeren in een sociale huurwoning om daarna te verkopen; wordt er dan bewust in uw organisatie nagedacht over de vraag of deze investeringsbeslissing nu een Daeb of niet-Daeb activiteit is? Of uw corporatie  muteert een MOG-pand, die daarna prima verhuurt kan worden als BOG. Wordt er dan bewust nagedacht of MOG zo maar omgezet mag worden naar BOG? Of u wilt een markthuurwoning verbeteren en de indeling aanpassen. De bouwkosten per woning zijn lager dan € 62.500,– en de woning staat op eigen grond: heeft u dan wel of geen toestemming nodig? Allerlei vragen, waarvoor u zelf niet direct te antwoorden hoeft te kennen. Maar u wilt zeker weten dat de consequenties van de Woningwet geborgd zijn in uw organisatie, evenals de voorwaarden voor vrijstelling. Als woningcorporatie wilt u tenslotte niet door uw accountant of door de Autoriteit Wonen op de vingers getikt worden.