De organisatie versterken

De Woningwet heeft gezorgd voor extra druk op uw organisatie. Tegelijk zijn de budgetten kleiner geworden, onder meer door de verhuurdersheffing. Achterstanden lopen op en voor steeds meer mensen is de werkdruk te hoog. Hoe krijgt u het allemaal nog geregeld?

De hoge werkdruk is onder andere het gevolg van de Woningwet en het strengere toezicht door de nieuwe Autoriteit Wonen. Iedere actie moet aan veel nieuwe regels en richtlijnen voldoen en er moeten veel vragen worden beantwoord. Voor sommige mensen wordt de druk te groot. Corporaties proberen door reorganisaties een oplossing te vinden, maar ook die zorgen voor instabiliteit. Het ziekteverzuim is relatief hoog waardoor de achterstanden in de uitvoering van het werk verder oplopen.

Onze interim-managers kunnen uw organisatie versterken. In de eerste plaats kunnen wij u praktisch helpen acute achterstanden weg te werken. We maken daarbij gebruik van producten en instrumenten die we ook al voor andere woningcorporaties hebben ontwikkeld. Dat versnelt de uitvoering van het werk.
In de tweede plaats kunnen we uw organisatie structureel versterken. We analyseren bedrijfsprocessen en geven aan waar efficiëntiewinst haalbaar is. U kunt denken aan een andere inrichting van sommige processen, het oplossen van samenwerkingsproblemen, implementatie van nieuwe ICT-systemen en uitbesteding van taken. Wij geven niet alleen advies maar helpen u ook om verbeteringen in uw organisatie daadwerkelijk tot stand te brengen.

Het resultaat is, dat uw organisatie weer op orde is. De achterstanden zijn ingehaald en nieuwe worden voorkomen doordat bedrijfsprocessen efficiënter zijn geworden.