Zorg

De druk op organisaties is groot en er wordt veel verwacht van raden van bestuur en managementteams. Iedere positie is essentieel. Als er iemand wegvalt, moet er snel vervanging komen. Soms zijn ook aanvullende competenties nodig. Onze interim-managers kunnen uw teams versterken.

Organisaties in de zorg moeten meer leveren met minder beschikbare middelen. Vooral in de ouderenzorg is de druk groot. U moet keuzes maken die vroeger niet bestonden. Hoe profileert u zich? Welke kwaliteit kunt u leveren? Wat vraagt u van artsen, verpleegkundigen, mantelzorgers, behandelteams en managers?

Dreigende conflicten bezweren met een snel interventieteam

Conflicten binnen een ziekenhuis ondermijnen de kwaliteit van de zorgverlening. Met een snel interventieteam brengen we de oorzaak van een (dreigend) conflict boven tafel en zorgen we voor een oplossing. Tempo, maatwerk, kennis van zaken en ruime ervaring in de ziekenhuiswereld zijn ons handelsmerk.

Wij helpen bij verandering

Zorgverleners heroriënteren zich op de manier waarop zij hun werk doen. Taken en verantwoordelijkheden worden opnieuw verdeeld. Binnen behandelteams ontstaan soms samenwerkingsproblemen. Wij helpen die op te lossen.

Samenwerking tussen zorgverleners bevorderen

De veranderingen in het zorgdomein vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Maar dat impliceert keuzes in zorgaanbod en werkwijze. Voor welke keuzes staat u en hoe kunt u zich binnen een samenwerking profileren?

Het management aanvullen en versterken

De druk op organisaties is groot en er wordt veel verwacht van raden van bestuur en managementteams. Iedere positie is essentieel. Als er iemand wegvalt, moet er snel vervanging komen. Soms zijn ook aanvullende competenties nodig. Onze interim-managers kunnen uw teams versterken.

Besturen tegen de wind in

In de ouderenzorg stapelen de problemen zich op. Bestuurders en directies hebben sterke benen nodig om koers te houden. Onze interimmanagers kunnen u helpen de tegenwind te weerstaan. Zij lossen acute problemen voor u op en zorgen dat u snel weer aan de toekomst kunt bouwen.

Positieve zorg, positief management

In de gezondheidszorg is er veel aandacht voor ‘positive health’. Bij interim management, vooral in de ouderenzorg, kiezen wij dezelfde benadering. Daarmee buigen we een vaak negatieve spiraal om naar een positieve flow.

Stel een vraag

Paul Smits

Partner

Teamspeler met een voorliefde voor het leveren van de beste zorg aan patiënten. Paul heeft een uitgebreide ervaring als bestuurder en als adviseur in de zorg, vooral in (het herstructureren van) ziekenhuizen. Paul Smits is een scherpe analyticus en gedreven om nieuwe concepten en “lessons learned” in te brengen en toe te passen in de gezondheidzorg.

Ton van de Ven

Partner

Ziet het als de uitdaging om de problemen en managementvraagstukken van zijn klanten opgelost te krijgen. Kan zich daartoe uitstekend verplaatsen in de ander. Brengt jarenlange ervaring als onderzoeker, consultant, (interim-)manager en bestuurder in. Kent de zorg als zijn broekzak. Ziet de talloze opgaven, maar weet ook waar de oplossingen liggen. Dilemma’s geven energie. Schakelen met opdrachtgevers, daar gaat het om.